Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

 2017 m. IV ketvirčio pareigybių sąrašas ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1278,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

913,50

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimais

1

418,00

Auklėtojas - metodininkas

4,74

789,00

Logopedas - metodininkas

1

699,00

II kategorijos psichologas

0,37

304,00

Vyresnysis auklėtojas

12,68

719,00

Tarnautojas

1.75

707,00

Auklėtojos padėjėjas

11

401,00

Virėjas

2,5

418,00

Maisto produktų sandėlininkas

1

418,00

Darbininkas

6,75

380,00

 2017 m. III ketvirčio pareigybių sąrašas ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1278,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

913,50

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimais

1

418,00

Auklėtojas - metodininkas

4,57

789,00

Logopedas - metodininkas

1

699,00

II kategorijos psichologas

0,37

304,00

Vyresnysis auklėtojas

13,13

719,00

Tarnautojas

1.75

707,00

Auklėtojos padėjėjas

11

401,00

Virėjas

2,5

418,00

Maisto produktų sandėlininkas

1

418,00

Darbininkas

6,75

380,00

Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

 2017 m. II ketvirčio pareigybių sąrašas ir  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

   

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1065,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

913,50

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimais

1

418,00

Auklėtojas - metodininkas

4,57

789,00

Logopedas - metodininkas

1

699,00

II kategorijos psichologas

0,37

304,00

Vyresnysis auklėtojas

13,13

719,00

Tarnautojas

1.75

707,00

Darbininkas

21.25

398,00

 

Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

 2017 m. I ketvirčio pareigybių sąrašas ir  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

   

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1065,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

913,50

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimais

1

418,00

Auklėtojas - metodininkas

4,57

789,00

Logopedas - metodininkas

1

699,00

II kategorijos psichologas

0,37

304,00

Vyresnysis auklėtojas

13,13

719,00

Tarnautojas

1.75

707,00

Darbininkas

21.25

398,00