Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

 2017 m. I ketvirčio pareigybių sąrašas ir  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

   

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1065,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

913,50

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimais

1

418,00

Auklėtojas - metodininkas

4,57

789,00

Logopedas - metodininkas

1

699,00

II kategorijos psichologas

0,37

304,00

Vyresnysis auklėtojas

13,13

719,00

Tarnautojas

1.75

707,00

Darbininkas

21.25

398,00

 

Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“

 2016 m. IV ketvirčio pareigybių sąrašas ir  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

  

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Eur

Direktorius

1

1065,00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

898,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimais

1

408,00

Auklėtojas - metodininkas

4,57

718,00

Logopedas - metodininkas

1

691,00

II kategorijos psichologas

0,37

303,00

Vyresnysis auklėtojas

13,13

711,00

Tarnautojas

1.75

545,00

Darbininkas

20,38

380,00