Įstaigos pavadinimas: Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“, įmonės kodas 190025367
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį pilnu darbo krūviu
Pareigų pavadinimas: Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ mokytoja (auklėtoja)
Kvalifikaciniai reikalavimai: Turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymas;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
7. atrankai pretendentai taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai pristatomi: asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Vilniaus g. 14, Birštonas arba elektroniniu pašThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentams
Kontaktiniai duomenys: pasiteiravimui tel. 8 319 65720, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dokumentai priimami iki: 2017 m. birželio 14 d. (14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos)