Įstaigos pavadinimas: Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“, įmonės kodas – 190025367.
Pareigų pavadinimas: Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ mokytoja (auklėtoja), darbas pagal neterminuotą darbo sutartį, visu etatu.

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigus mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkantį (-čią) studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. CV (duomenys, kuriuos darbo ieškantis asmuo, pirmiausia, pateikia galimam darbdaviui);
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija;
  7. Atrankai pretendentai taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai pristatomi: asmeniškai, siunčiant registruotu laišku, adresu Vilniaus g. 14, Birštonas, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Kontaktiniai duomenys: tel. 8 319 65720, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Dokumentai priimami iki: 2019 m. rugpjūčio 23 d. (14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos).