Direktorė Vitalija Adamonienė

Gimimo data ir vieta: 1957-06-28, Šakiai

Išsilavinimas: 2003-2005 m. Šiaulių universitetas. Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) studijų programa (kodas 62107S110). Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1981-1986 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Klaipėdos fakultetas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

1972-1975 m. Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.

Tel. 8-687-86341; e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbo patirtis: nuo 1987 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ direktorė.

1984-1987 m. Kauno „Ragučio“ poilsio namai direktorė.

1983-1984 m.  Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ vedėja.

1982-1983 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ metodininkė.

1976-1982 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ auklėtoja.

Kvalifikacinė kategorija: 2009-06-17 suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija.

Pirmadienis-ketvirtadienis 8.00–17.15 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Penktadienis 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Jusienė

Gimimo data ir vieta: 1960-01-12, Skaudvilė

1978-1982 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Klaipėdos fakultetas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

Tel. 8 319 65721; e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbo patirtis: nuo 2001 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

1992-2001 m.  Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ vyresnioji auklėtoja.

1982-1992 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ metodininkė.

Kvalifikacinė kategorija: 2009-06-17 suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija.

Pirmadienis-ketvirtadienis 8.00–17.15 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.45 val.
Penktadienis 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.45 val.
 
Buhalterijos el. paštas buhalterija.vyturelis@gmail.com
 
Tėvų įmokų už darželį sąskaitos Nr.LT577181600000144097
 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Išsilavinimas

(baigimo metai, aukštoji mokykla, specialybė)

Kvalifikacinė

kategorija

Mokomi dalykai

1.

Vitalija Adamonienė

2005 m., Šiaulių universitetas, edukologija (švietimo vadyba)

II-a vadovų

Direktorė

2.

Laima Jusienė

1982 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

II-a vadovų

Direktorės pav. ugdymui

3.

Laimutė Bagdonaitė

2006 m., Vilniaus pedagoginis universitetas,

auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Gražina Baranauskaitė

1987 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

5.

Daiva Beliauskienė

2016 m., Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Mokytoja

6.

Danutė Adamonienė

1991 m., Vilniaus pedagoginis institutas,

ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja

7.

Laima

Lankevičienė

1997 m., Vilniaus pedagoginė mokykla,

ikimokyklinis auklėjimas

Vyresnioji auklėtoja

Direktorės pavad. ūkio klausimais

Mokytoja

8.

Dalė Domarkienė

2005 m., Kauno kolegija, auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

9.

Viktorija Eidukaitė

2020 m. Kauno kolegija ikimokyklinio ugdymo pedagogika

 Auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

10.

 

Edita Bagdonienė

 

2006 m., Vilniaus pedagoginis universitetas,

auklėtoja

 

Auklėtoja metodininkė

 

Mokytoja

11.

Kristina Mulerčikienė

2012 m. Kauno kolegija, edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojos kvalifikacija

Auklėtoja

Mokytoja

12.

Rosita Ulinskienė

1988 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja

13.

Jolanta Parajackienė

1994 m., Šiaulių pedagoginis institutas, specialioji pedagogika

Logopedė metodininkė

Logopedė

14.

Aušra Vaitkevičienė

2007 m., Vilniaus pedagoginis universitetas,

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

15.

Žaneta Vabuolienė  

1994 m. Klaipėdos universitetas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

16.

Vilma Šalčienė

2006 m., Vilniaus pedagoginis universitetas, auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja

17.

Birutė Leonavičiūtė

2008 m. Marijampolės kolegija. Aukštasis neuniversitetinis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio profesinė kvalifikacija

Auklėtoja

Vyresnioji mokytoja

18.

Ieva Žukovienė

1999 m. Vytauto Didžiojo universitetas, psichologė

Antroji psichologo kvalifikacinė kategorija

Psichologė

19.

Lidija Kubilienė

2014 m. Šiaulių universitetas socialinė pedagogika

Mokytoja

Mokytoja

20. Dainora Naujokienė 2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas socialiniai mokslai - Mokytoja

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“


aptarnaujančio personalo darbuotojų sąrašas

 

Eil.Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Baigimo metai

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Jolita Baltrušaitienė

G. Stulpinienės vadybos kolegija 2001 m.
 Juriskonsultas  Mokytojo padėjėja
 2.  Aurelija Drūlienė  Kauno ryšininkų mokykla 2003 m.  Apskaitininkas ir kasininkas  Mokytojo padėjėja
 3.  Laima Gaidienė  Alytaus 54 profesinė technikos mokykla 1986 m.
 
Siuvėja   Mokytojo padėjėja
 4.  Asta Pyragienė  Alytaus siuvėjų mokykla 1991 m.
 
Siuvėja  Virtuvės darbininkė
 5. Janina Paulauskienė Kauno prekybos kulinarijos mokykla 1973 m.
 
 Kasininkas Kiemsargė

6.

Irena Mačiulaitienė

Kauno profesinė technikos mokykla Individualus viršutinių drabužių siuvimas. Spec.vidurinis.

1972 m.

Siuvėja

Siuvėja

7.

Rasmutė Radvilavičienė

VŠĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras

 

Vidurinis

Virėja, daržovių paruošėja

8.

Aldona Liuizienė

Balbieriškio profesinė technikos mokykla. Spec.vidurinis. 1987 m.

Laborantė-operatorė

Virėja

9.

Rita Sadauskienė

Balbieriškio profesinė technikos mokykla. Spec.vidurinis. 1986 m.

Operatorė

Mokytojos pagalbininkė

10.

Jolita Lankevičienė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 2010 m./kolegija/želdyno dizaino inžinerius

Vidurinis

Mokytojo padėjėja

11.

Aušrinė Vorobjova

Birštono vidurinė mokykla. Vidurinis. 1990 m.

Vidurinis

Mokytojos padėjėja

12.

Irena Lenkutienė

Vilniaus Finansų ir kredito technikumas. Aukštesnysis. Buhalteris-finansininkas. 1977 m.

Biudžeto apskaita

Sekretorė

13.

Genutė Žilinskienė

Prienų II-ra vidurinė mokykla. Vidurinis. 1983 m.

Vidurinis

Mokytojos padėjėja

14.

Marytė Tamošiūnienė

Birštono vidurinė mokykla. Vidurinis . 1970 m.

Vidurinis

Mokytojos padėjėja

15.

Jūratė Klimčauskaitė

 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 2019 m.

 Socialinio darbuotojo padėjėjas

 Valytoja

16.

Morta Venslavičienė

Kauno žemės ūkio aukštesnioji mokykla. Sodininkystės -daržininkystės agronomas. Aukštesnysis. 1978 m.

Agronomas

Mokytojos padėjėja

17.

Vida Gusienė

Kauno technologijos technikumas. Technikas technologas. Aukštesnysis. 1977 m. VĮ LR Apskaitos institutas. Biudžetinių įstaigų apskaitos aktualijos ir atskaitomybė kursų pažymėjimas Nr.997.

Technikas-technologas

Vyr.buhalterė

18.

Bronė Ažusenienė

Prienų Raikoopsąjungos kulinarų mokykla. Virėja. spec.vidurinis. 1987 m.

IV kategorijos virėja

Virėja

19.

Jonas Dirginčius

Kalvarijos Maisto pramonės technikumas,1984 m

 

Technikas mechanikas

Elektrikas

20.

Natalija Baranauskienė

Kauno biutinių paslaugų ir verslo mokykla

2007 m.

Auklė

Mokytojos padėjėja

21.

Živilė Raulinaitienė

Kauno maisto kulinarijos mokykla. Spec.virėja. Aukštesnysis. 1983 m.

Virėja

Mokytojos padėjėja

22.

Albertas Auzacalitas

Klaipėdos profesinė technikos mokykla. Nr.18.Šaltkalvis – santechnikas. 1980 m. VEI prie Ūkio ministerijos atestatas 2006-09-22 Nr.325B

Šaltkalvis-santechnikas

Santechnikas

23.

Aurelijus Adamonis

Kalvarijos Maisto pramonės technikumas. Technikas mechanikas. Aukštesnysis. 1980 m.

Technikas-mechanikas

Stalius

24.

Asta Letkauskienė

Alytaus profesinio rengimo centras 2013 m./vidurinis/Kaimo turizmo organizavimas

-

Maisto sandėlio sandėlininkė

25.

Liuda Lodienė

Kauno P.Mažylio Medicinos mokykla. Medicinos felčerė. Aukštesnysis. 1976 m.

Med.felčerė

Maitinimo organizatorė

26.

Artūras Reipas

Kauno technologijos universitetas. 2007 m.

Informacinės sistemos

IT specialistas

 

Lopšelis-darželis dirba visomis darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
Prailgintos dienos grupė nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

Tel./faks. 8 319 65 720

Tel. 8 319 65 721

El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.vyturelis.com