Žiemos patirtys ir džiaugsmai

2021-02-02

 

                      Ugdymo procese laikomės nuostatos, jog geriausiai vaikai įsimena tas ugdymo(si) patirtis, kurios jiems sukelia emocijas. Paprasčiau tariant, siejasi su asmenine jų pačių patirtimi. Nepailstamai siekiame, jog mūsų vaikų dienos būtų kuo įdomesnės, ugdomosios veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų ir į pasaulį žvelgti tyrėjo akimis!

                      Kai lauke žvarbu ar pagaliau pasninga – pats metas su vaikais susiruošti į gamtą. Žiemą lauke galima nuveikti daugybę įdomių dalykų – net įprastas kiemas gali tapti nuotaikingų žaidimų ir atradimų vieta. Čia piešėm sniego angelus, lipdėm senius besmegenius, statėme pilį, kasėme nuo takelių sniegą, nuo kalniukų važinėjomės rogutėmis, „maudėmės“ sniego  pusnyse.

                      Žiemos džiaugsmai ir gera vaikų savijauta vėžinėjimasis rogutėmis nuo kalniukų, mėtymasis sniego gniūžtėmis, sniego gniūžčių mėtymas į taikinį – geriausias poilsis vaikams. Paprasta, linksma, malonu. Ir labai naudinga. Pačios paprasčiausios ir pačios mėgstamiausios pramogos gryname ore žiemą – voliojimasis po sniego pusnis, leidimasis rogutėmis nuo kalnelių. Užtikrintai geros vaiko emocijos, daug juoko ir sveika.

                      Koks šiandien sniegas? Baltas, šaltas, purus, lengvas, lipnus, susmegęs, sutežęs... Tik aktyviai ir įvairiai išbandydami įsitikinome, koks yra sniegas. Statiniai iš sniego, jų spalvinimas, gamtinės medžiagos panaudojimas, žaidimai, vaikų tarpusavio pokalbiai, tarimasis, draugo nuomonės, patarimų išklausymas suteikė didelį pažinimo ir bendravimo malonumą, turtino vaikų patirtį. Tik žiemą lauke galima pamatyti užšalusias balas ir ledą, pažinti purų, tižų, minkštą ar kietą sniegą, atrasti ir net nulaužti nutįsusius varveklius. Žiemą taip pat galima atlikti daugybę kūrybinių tiriamųjų veiklų su sniegu ir ledu. Tuo mes ir užsiėmėme. Kartu su vaikais aiškinomės kuo kvepia žiema, vaikščiodami ir bandydami uostyti viską, kas vaikui yra įdomu. Kalbėjomės apie tai, koks kvapas jam yra ryškiausias, maloniausias, o ką – sunkiau užuosti. Tą patį galima daryti ir su garsais. Tokie pasivaikščiojimai ir žaidimai lavina vaikų pojūčius, sutelkia jų dėmesingumą, skatina savęs pažinimą, teikia terapinį ir raminantį poveikį. Be to, įkvėpę gryno oro vaikai tampa ramesni, lengviau bendrauja tarpusavyje, tačiau svarbiausia – geriau susikoncentruoja veiklai ir patalpos viduje.

  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Bagdonienė

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva , nes liudija“

2021-01-13

                      Sausio 13- osios rytas darželyje prasidėjo pilietine akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija". Siekiant puoselėti istorinę atmintį ir patriotiškumą 8.00 val. visose darželio grupėse sužibo atminties žvakelės. Ugdytiniai kartu su savo mokytojomis bandė suprasti, kas yra laisvė, Tėvynė...

,,Pelėdžiukų" grupės ugdytiniai ne tik savo mažose širdelėse, bet ir sniege įamžino Neužmirštuolių žiedus, kaip vienijantį, liudijantį tų dienų simbolį...

                      Tikime, kad mažoji mūsų karta gerbs Tautos didvyrius ir supras, kodėl kiekvienam ši data tokia svarbi.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lidija Kubilienė

 

Nauji mokslo metai kartu su Sveikatiada

,,10 000 žingsnių yra vieni juokai!‘‘

Rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesiais buvome pakviesti kasdien daugiau vaikščioti, organizuoti žygius ir skaičiuoti nueitus žingsnius.

                      Konkurso tema sudomino mūsų darželio mokytojas. Jos galvojo, kaip paįvairinti žingsnelių skaičiavimo fiksavimą. Aplink darželį – 310 žingsnelių, vienas ratas su draugais. Tai paskelbė mokytoja Rosita, pažymėdama atstumą skaitmenimis. Vaikams patiko vaikščioti. Kiekvieną dieną suvaikščiojo ne vieną ratą. Žingsnelių fiksavimas dar labiau paskatino įsijungti į procesą. Žingsniavo ir žingsnelius skaičiavo kieme: ,,Kiškučių“, ,,Bitučių“ grupių vaikai.

                      ,,Skruzdėliukų“, ,,Kačiukų“, ,,Ančiukų“, ,,Boružėlių“ grupių vaikai, mokytojoms padedant, žingsnelius skaičiavo, pasitelkdami išmaniuosius laikrodžius. Vaikams patiko vaikštinėti parkuose, skveruose, skaičiuoti žingsnelius ir kartu gėrėtis rudenėjančia gamta. Viso užfiksavo 44,356 žingsnelius. Puiki sumanymo idėja skatino vaikščioti dėl sveikatos ir geros savijautos.

Direktorės pav. ugdymui Laima Jusienė

Lapkričio 6 dienai – pyragų dienai inscenizuota pasaka ,,Pagrandukas“

2020-11-06

 ,,Iškepėm mes pagranduką,

Štai tokio didumo štai tokio platumo...“

 

                      Lapkričio 6 dieną ,,Kiškučių“ grupės vaikai pyragų dienai paminėti inscenizavo pasaką ,,Pagrandukas“. Nuotaikingos pasakos pasižiūrėti pakvietė ,,Giliuko“ darželio vaikučius. Tai ne paprasta pasaka, o edukacinė improvizacija, vaikams gerai pažįstami pasakų personažai: senelis, senelė, pagrandukas, kiškis, vilkai, meškos, lapė ir anūkėlė. Senelė kepė ,,Pagranduką“ – duonutės kepaliuką anūkei vardadienio proga, jis, keliavo mišku, sutiko įvairiausius žvėris, kurie pasirodė esą draugiški ir nesuvalgė ,,Pagranduko“. Netgi gudruolė lapė, kamuojama vienatvės, jo pagailėjo, taip įrodydama tikros draugystės ir pasitikėjimo svarbą. ,,Pagrandukui“ sukurtos ryškios teatro dekoracijos puošė salę, atspindėjo tai, kas vyksta pasakoje. Inscenizuojant pasaką „Pagrandukas “ vaikai atpažino apvalias formas, spalvas, turtino žodyną, taisyklingai tarė žodžius, stiprino socialinius įgūdžius, kalbėjo apie draugystę, bendravimą, atsargumą, saugumą, ugdėsi vaikų kūrybinės galios. Pasaka vaikams turėjo auklėjamąją prasmę, vaikai galėjo įsijausti į vaidmenį, atitinkamai keisti balso tembrą.

                      Vaidindami pasaką vaikai patyrė bendrystės džiaugsmą, neišdildomus aplinkos pažinimo įspūdžius. Žiūrovams pasaka buvo įdomi staigmena, kuri padovanojo gražias, džiugias akimirkas ir emocijas.

 

Mokytoja Daiva Beliauskienė

„Kapų tyloj plevena žvakės...“

2020-11-29

                      Laikas...Laikas keičia viską aplinkui: gamtą, žmones... Atrodo dar vakar sprogo medžių pumpurai, skleidėsi gležni jų lapeliai, čiulbėjo paukščiai, o šiandien jau ruduo... Žali medžių lapai išdidžiai šildęsį saulės atokaitoj jau čeža po kojomis. Rudeninės spalvų paletės išmarginti jie dar džiugina akis, tačiau greitai visa tai virs rusva pilkuma...

                      Taip ir žmogus: gimsta, auga, subręsta, pasensta ir atgulaį amžinąją poilsio vietą...Vaikui sunku suvokti, kas yra mirtis. Tai labai sudėtinga ir jautri tema, tačiau kalbėti apie tai reikia. Pagarba gyviesiems, išugdo pagarbą mirusiesiems. Reikia gerbti ir mylėti savo artimą, apkabinti padėkoti ,užjausti, padėti, pasakyti koks jis brangus ir reikalingas, kol jis gyvas. Numiręs jis atsiskiria nuo mūsų amžina tyla ir jau niekada negalėsime jo pamatyti... Jo atminties vieta kapuose. Tik ten padėdami gėlių, uždegdami žvakelę, tyloje, galimejį pagerbti.

                      Puoselėdami žmogiškąsias vertybes, krikščioniškąsias tradicijas, kalbamės su savo mažaisiais ugdytiniais. Suvokti mirusiųjų pagerbimą Vėlinių dieną, periimti šias tradicijas iš kartos į kartą, ugdome bendraudami ir bendradarbiaudami su Birštono meno mokyklos meno dizaino mokytoja Vilma. Krasauskiene. Kiekvienais metais tradiciškai Birštono lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai, kartu su jų mokytojomis, kviečiami į Birštono bendruomenės namus dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose „Floristinių puokštelių, vainikų kūrimas Vėlinių dienai paminėti“.Šiemet edukacija vyko spalio 23d.kurioje dalyvavo priešmokyklinių: „Kačiukų“ ir „Skruzdėliukų“grupių ugdytiniai ir jų mokytojos V. Eidukaitė ir L. Bagdonaitė. Edukacija vyko dviem srautais, laikantis visų saugumo reikalavimų. Ugdytiniai sukūrė po dvi Vėlinių puokšteles. Viena puokštelė skirta pagerbti savo mirusiesiems artimiesiems, kita – Birštono kapinaitėse palaidotiems mirusiesiems.

                      Spalio 29 d. 11. val. V. Krasauskienės iniciatyva įvyko Birštono senųjų kapinaičių lankymas, mirusiųjų pagerbimas. Kapinėse apsilankė Birštono merė N. Dirginčienė, senoji birštoniečių karta ,,Bočiai“ ir jauniausi – lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ ugdytiniai, mokytojos: V. Eidukaitė, L.Bagdonaitė, A. Vaitkevičienė. Birštono merė N. Dirginčienė pasakė trumpą, jautrią kalbą, palinkėjo visiems sveikatos, padėkojo V. Krasauskienei, už šios prasmingos tradicijos puoselėjimą. Vaikų lūpose nuskambėjo mokytojos L. Bagdonaitės sukurtos eilės:

 

Kapų tyloj plevena žvakė...

Visur ramybė ir rimtis...

Ir mes čia žvakeles uždegsim,

Tiems, kas jau niekad nesugrįš...

Padėsim po gėlės žiedelį,

Dar pastovėsime visi...

Ir sukalbėsime maldelę,

Tiems, kas jau niekad nesugrįš...

 

                      Po bendros maldos, visi pasklidome po kapinaites su gėlėmisir žvakelėmis tyliai, pagarbiai... Teilsisi ramybėje.

 

Birštono lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ mokytoja Laimutė. Bagdonaitė

Projektas ,,Rudens mozaika‘‘

2020-10-26

                      Siekdami sudominti darželio bendruomenę kūrybine veikla lauke, lavinti pažintinius gebėjimus ir patirti atradimo džiaugsmą, visi kartu dėliojome bendrą rudens mozaiką ant smėlio. Projektinė veikla tęsėsi dvi savaites. Per pirmą savaitę grupių ugdytiniai, mokytojos, tėveliai rinko gamtinę medžiagą: kaštonus, kankorėžius, gėlių žiedus, raudonšonius obuolius... Kitą savaitę vyko mozaikos dėliojimo procesas. Eskizą mozaikai paruošė darželio kūrybinės grupės pirmininkė Rosita Ulinskienė. Kompozicijos centrą papuošė ,,Skruzdėliukų“ grupės bendruomenė. Jame atsidūrė  meniškai išpjaustytas moliūgas. Toliau mozaiką pildė ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai bei jų mokytojos. Visi smagiai padirbėjo, kol buvo užpildytos įrėmintos mozaikos vietos. Rezultatu gali gėrėtis visi – proceso dalyviai: tėvai, darželio darbuotojai, praeiviai. Ačiū projekto dalyviams!

Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Jusienė

Sveikatinimo akcija

,,Mažieji turistai - 2020“

2020-10-02

                      Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“ organizavo akcją Pasaulinei turizmo dienai paminėti. Kadangi šie metai ypatingi buvome pakviesti pakeliauti laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų ekstrimalios situacijos metu (dėl COVID-19). Joje aktyviai dalyvavo ir mūsų darželio vyresnioji ,,Kiškučių“ grupė ir priešmokyklinių: ,,Skruzdėliukų“, ,,Kačiukų“ grupių ugdytiniai, mokytojos. Akcijos tikslas ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti kuo daugiau laiko praleisti gryname ore. Grupių mokytojos: Dalė Domarkienė, Daiva Beliauskienė, Laimutė Bagdonaitė, Viktorija Eidukaitė pasitelkusios savo fantaziją, išanksto numačiusios kliūčių ruožus išvyko į turistinę kelionę. Vaikams buvo sudaryta galimybė drauge įveikti numatytą atstumą pėsčiomis. ,,Kiškučių“ grupės ugdytiniai įveikė atstumą iki Žvėrinčiaus miško, o ten atrado kliūtis ir sėkmingai atlikinėjo užduotis su pralindimo, lipimo, ėjimo elementais. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai pasiriko kitą maršrutą: įkopė į Vytauto kalną, o kalno papėdėje įveikė paruoštas kliūtis. Išvykos metu vaikai, mokytojos ne tik įveikė numatytas kliūtis, pasigrožėjo gimtojo miesto apylinkėmis, bet ir pajuto buvimo kartu malomumą.

Direktorės pav. ugdymui Laima Jusienė

Tarptautinė diena be automobilio

2020-09-22

 

                      Tradiciškai rugsėjo 16-22 dienomis visas pasaulis mini judriąją savaitę, skatinančią rinktis aktyvesnį gyvenimo būdą. Rugsėjo 22 dieną mūsų darželyje paminėta Tarptautinė diena be automobilio. Kadangi šią dieną žmonės raginami išsiversti be automobilio, dauguma lopšelio-darželio darbuotojų, tėvelių su vaikais atvyko pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais. Juos prie darželio pasitiko visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Genovaitė Daškevičienė. Tiems, kas atvyko be automobilio, ji įteikė atšvaitus. Renginys tęsėsi Birštono miesto erdvėse. Vyresnių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai savo ,,ratuotas priemones“ demonstravo vieni kitiems: dalyvavo dviratukų, paspirtukų varžybose, įvairiose mokytojų sugalvotose estafetėse. Jaunesnieji vaikai išbandė įvairius vaikščiojimo ir bėgimo būdus.               
                      ,,Mažiau automobilių – švaresnė aplinka“. Tokiu būdu siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai. Fizinis aktyvumas, švarus oras – tai svarbūs veiksniai norint gyventi sveikai ir laimingai.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui L. Jusienė

,,Saugus kelias į darželį“

2020-09-08

 

   Rugsėjis yra saugaus eismo mėnuo. ,,Kiškučių“ 5-6 metų vaikų grupėje vyko renginys apie saugų eismą. Tikslas - padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus eismo kelyje įgūdžius. Į renginį atvyko Birštono policijos komisariato pareigūnai: Lina Vaitkevičienė, Egidijus Treigys. Vaikai sužinojo, kaip taisyklingai nešioti atšvaitus, saugiai elgtis kelyje, buvo supažindinti su įspėjamaisiais ir nurodomaisiais kelio ženklais. Sukurta galimybė žaidimų būdu išreikšti ir pasitikrinti savo patirtį, žinias apie saugų eismą kelyje. Veiklos metu vaikai įvardijo šviesoforo spalvas, diskutavo ką kuri spalva reiškia. Darželio kieme įruošta vaikų ir tėvų piešinių paroda ,,Saugus kelias į darželį“. Vaikai pasidalijo savo mintimis, tarpusavyje ir su mokytoja, patyrė džiugių emocijų, praplėtė akiratį.

Linkime visiems būti atsakingais už savo elgesį ir pasekmes kelyje.

Mokytoja Daiva Beliauskienė