,,Žiema, žiema bėk iš kiemo“

2019.03.05

             Užgavėnės – išskirtinė metų diena. Ja baigiasi pokalėdinis linksmybių laikotarpis ir prasideda priešvelykinio susitelkimo metas. Ji švenčiama likus 46 dienoms, t.y. 7 savaitėms iki Velykų. Užgavėnių šventės paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Kaip ir kievienais metais, taip ir šiemet Užgavėnės šurmuliavo ir mūsų darželyje. Persirengėliais – ubagais, čigonais, gydytojais, naminiais gyvuliais, raganomis – buvo apsirengę ne tik vaikučiai, bet ir darželio darbuotojai. Lašininis mokytoja D. Adamonienė šventės dalyvius siūlė pasivaišinti lašiniais, dėšromis. Kanapinis mokytoja A. Vaitkevičienė – riestainiais ir raguoliais. Pamatėme įspūdingą Lašininio ir Kanapinio kovą. Meninio ugdymo mokytoja J.Budrevičienė žiemą išvaryti subūrė skambiomis dainomis, linksmais rateliais. Užgavėnių lauže kartu su More sudeginome tamsą, blogį, visus negerumus, kad gyvenimas būtų geresnis, linksmesnis, lengvesnis.

 Informacija mokytojos D. Adamonienė, A. Vaitkevičienė

IŠVYKA

„AVYS IR ĖRIUKAI“

2019-02-26

            Vėlyvą rudenį aplankę Audriaus tėvelių,senelių avių ūkį sutarėm, kad atvažiuosim apžiūrėti ėriukų. Vaikai vis klausdavo ,,Kada, kada?“. Vieną dieną lyja, kitą sninga...nėra blogo oro-yra tik bloga apranga. Pasakyta ir išvyka, kartu su „Skruzdėliukų“ grupės vaikais, padaryta. Į pagalbą aprodant ūkį pasitelkėm Audriaus močiutę Danutę.(„Skruzdėliukų“gr auklėtoją). Pamatyti, pajusti, paliesti, ragauti,užuosti labai efektyvus ugdymas(is). Glostėm ėriukus, uodėm šieno, kraigo, natūralios trąšos kvapus. Vaikščiodami po sodybą radom pirtį, kubilą, avelių pavėsinę, traktorius. Pamatėm, kaip iš klevo laša sula. Ragavom. Labai skani ir sveika. Grįždami vaikai linksmai autobuse dainavo ,,Važiuojam,važiuojam važiuodami dainuojam, kad mūsų ėriukai gražiausi iš visų“!

 

 Rosita Ulinskienė „Bitučių“gr.auklėtoja

Kalbos  savaitė

2019-02-21

             Vasario 21-ąją – Tarptautine gimtosios lalbos diena. Prieš 7 metus ją paskelbė jungtinės Tautos, kad įvairiose šalyse gyvenantys žmonės atkreiptų dėmesį į savo gimtąją kalbą. Šiandienos pasaulyje, kai žmonės vis daugiau keliauja – mokosi, dirba, kuria šeimas ir gyvenimus svečiose šalyse gimtosios kalbos išsaigojimas ir puoselėjimas kartais tampa rimta užduotimi.

            Visą savaitę darželio „Vyturėlis“ mokytojos savo veiklą su mažaisiais ugdytiniais organizavo taip, kad eilėraščiai, dainelės, pokalbiai, darbeliai plėstų vaikų žinias apie mūsų gimtąją kalbą. O visus šiuos darbus apvainikavo rytmetis „Kalba gimtoji lūposna sudėta“ (J. Degutytė).

            Rytmetis prasidėjo gražia dainele apie gimtinę, kurią dainavo „Drugelių“ grupės vaikai, o pritarė visi susirinkę. Mokytoja A. Vaitkevičienė papasakojo, kokia svarbi kiekvienam žmogui gimtoji kalba. Mes lietuviai galime didžiuotis kalbėdami viena seniausių kalbų visame pasaulyje, nes seniausių kalbų 10-tuke – lietuvių kalba yra 3-ioje vietoje. Visame pasaulyje yra 7000 kalbų, todėl turime didžiuotis, mylėti ir saugoti savo kalbą.

            Mokytoja priminė, kad ir pas mus darželyje yra vaikučių, kurie gali kalbėti kitomis kalbomis, nes jų tėveliai ar kiti artimieji kalba kita kalba. Berniukas iš ,,Skruzdėliukų“ grupės padeklamavo eilėraštį vokiečių kalba apie batsiuvį, kuris nematė šviesos, o „Drugelių“ grupės mergaitė pasakė rusišką skaičiuotę – visi susidomėję klausė. Vaikai turėjo atpažinti raideles, kurios pasiklydo didelėje knygoje ir pasakyti iš kokios kalbos jos atėjo. Labai nustebino kiniška raidė, kuri panaši į piešinį.

            Vaikai stebėjo priešmokyklinės „Drugelių“ grupės vaikučių paruoštą spektaklį pagal lietuvių liaudies pasaką „Senis ir gelda“.

 ,,Ančiukų“ grupės mokytoja Aušra Vaitkevičienė

Respublikinis vaikų kūrybinės – pažintinės veiklos lauke projektas – konkursas

 „Sniego fantazijos

2019-02-11

            Mūsų darželis dalyvauja šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės-pažintinės veiklos lauke projekte-konkurse „Sniego fantazijos“.

Lauke vaiko praleistas laikas yra toks pat svarbus kaip ir ugdymas(si) grupėje. Kokia įdomi ir prasminga gali būti veikla lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje galėjo išbandyti visi ugdytiniai.  ,,Skruzdėliukai“, padedant mokytojoms: A. Danutei ir B. Editai sukūrė ,,Pusiaužiemio šventei „ skirtą fantaziją. Kai sniegas buvo lipnus, mažieji lipdė sniego senius, statė tvirtoves. Labiausiai šia veikla pavyko sudominti ,,Bitučių“ grupės vaikus. Jie, padedant mokytojai U. Rositai sukūrė keletą fantazijų: ,,Labirintas“, ,,Štabas“, ,,Ir sniege išdygo šimtas dvidešimt sodybų“. Veiklos užsitesė dvi savaites, kol pradėjo lietus sniegą tirpdyti, o statiniai tirpti..

 

Inf. direktorės pav. ugdymui L. Jusienės

Kūrybinė popietė

„Sapnų gaudyklės“

2019-01-17

             Sapnų gaudyklės – indėnų kilmės amuletas. Legendos skelbia, kad gaudyklė apsaugo nuo blogų, piktų minčių, nemalonių sapnų, padeda greičiau užmigti ir siunčia ramius spalvotus sapnus. Pasidaryti ją visai nesunku ir laiko užima nedaug. O jei dar tas laikas leidžiamas su savo vaikeliu – dvigubas malonumas.

            Ketvirtadienio popietę „Bitučių“ grupės vaikai labai laukė savo tėvelių. Po darbų tėveliai skubėjo pas vaikus į darželį, ne kaip įprastai pasiimti juos į namus, bet su jais kartu pabūti gaminant sapnų gaudykles. Iš mamų rankinių „pabiro“ puošmenos, siūlai, spalvotos juostelės, karoliukai, plunksnos. Kirpom, klijavom, vėrėm, derinom spalvas. Rato viduje voratinklį audėm, kad blogi sapnai įkliūtų. Gaudykles virš vaikų lovelių pakabinom, kad saldus pietų miegas atkeliautų ir gražius sapnus atneštų.

 „Bitučių“grupės mokytoja Rosita Ulinskienė

Šventinis rytmetys

„Jie gina mūsų Laisvę“!

2019-01-11

            Sausio 11-osios rytą atminimo žvakučių liepsnelės suspindo Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ languose. Taip visa bendruomenė prisijungė prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Prisiminėm žuvusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Mes, suaugusieji, išgyvenę, išjautę, matę Sausio 13-osios įvykius iki šiol prisimenam tų dienų emocijas, nuotaikas. Kaip vaikams papasakoti apie šį istorijos tarpsnį, kad jie suvoktų jo svarbą? Mes esame vieni pirmųjų mokytojų, turime vaikams suprantama kalba tai pateikti. Žiūrėti vaizdo įrašus, skaityti knygeles, piešti, kalbėti, pasidaryti neužmirštuoles ir jas segėti, kviesti žmones, kurie išgyveno sausio 13-osios įvykius?! Svarbu kalbėti ir prisiminti kodėl esame laisvi, kodėl galime saugiai gyventi šiandien?!

            „Bitučių“ grupės vaikų marškinėliuose „žydi“ neužmirštuolės, jų akys stebi, prieš 28metus nufilmuotus Sausio 13-osios įvykius. ,,Aš būsiu kareivis, kai užaugsiu“, ,,Ir aš,ir aš ...“ pasigirsta vaikų komentarai. Sunki ir labai svarbi kario profesija. Tą patvirtino ir mūsų svečias Kunigaikščio Vaidoto Mechanizuoto pėstininkų bataliono ,,Geležinis vilkas“ karininkas Š. Bajoras. Vaikams buvo labai įdomu pakilnoti kareivišką kuprinę, pamatyti kas joje sudėta, užsidėti kareivio šalmą, maskuotis, statyti štabą, iškelti štabe vėliavą, pasišviesti tamsoje lazdele, įveikti drąsos ir jėgų reikalaujančias kliūtis. Po sunkių ir įdomių darbų atėjo laikas kareiviškai košei. Įdomiausia vaikams buvo, kaip ją išvirti, jei neturime kur ir su kuo. Karininkas Š. Bajoras vaikams parodė kaip ir kur bus verdama košė. Ilgai laukti nereikėjo. Ragavom ir gyrėm - labai skanu!

            Neatitraukdami akių nuo ekrano vaikai žiūrėjo filmuotą medžiagą apie karių treniruotes, pratybas. Koks sunkus ir pasiaukojantis jų darbas. Mes didžiuojamės jais. Esame dėkingi didvyriams žuvusiems už mūsų laimingą ateitį.

 Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“, „Bitučių“ grupės mokytoja R.Ulinskienė.

,,Sudie, žaliaskare!“

2019-01-07

            Mokytojos: Laimutė Bagdonaitė (šarka), Dalė Domarkienė (senis besmegenis), Daiva Beliauskienė (zuikis), ir meninio ugdymo mokytoja Janina Budrevičienė sausio 7 dieną sukvietė visus prisiminti praėjusių švenčių akimirkas ir atsisveikinti su eglute. Pašokus, padainavus pradėjo tirpti senis besmegenis, šarka - nerimauti, o kiškis – striksėti. Tai buvo kvietimas vaikams atsisveikinti su salėje žibančia eglute. Taip ir įvyko. Kad ir kaip buvo gaila, tačiau šarkos paliepta direktorė išjungė žybsinčios eglutės švieseles ir perdavė Trijų karalių linkėjimus 2019 metų proga.

Direktorės. pavaduotojos. ugdymui Laimos Jusienės inf. ir nuotraukos

Kalėdinių renginių akimirkos

2018-12-31

„Pingvinų Kalėdos“

2018-12-21

             „Kas ten krypuoja linksmai vorele?! Pingvinai! Pingvinai“! Vaikai – pingvinai, muzikos salėje – ledynai. Antarktidoje pingvinai laukia Kalėdų Senelio. Kur jis taip užtruko? Netikėta, liūdna žinia, pingvinams laiškas. Jame parašyta, sugedo Kalėdų Senelio lėktuvas. Ką daryti? Pingvinai galvoja statyti laivą (neturi įrankių), čiuožti rogėmis, pačiūžomis nėra jų.Yra pasiūlymas: stoti ant ledo lyčių ir plaukti į krantą, kur laukia Kalėdų Senelis.

            Prasideda neįprasta kelionė, kuri pareikalauja daug jėgų, atsargumo ir begalinio noro susitikti su Kalėdų Seneliu. ,,Vai, užeik mielas, Seneli, su maišeliu ant pečių, mes tavęs jau pasiilgom, laukiam, laukiam dovanų”. Štai ir Kalėdų Senelis su dovanomis, žaidimais, šokiais, linkėjimais ir burtų lazdelele, kuria pamojęs, burtažodį pasakęs nukėlė pingvinus atgal į Antarktidą. Sugrįžę rodė vienas kitam savo dovanas, niūnavo išmoktas daineles, džiaugėsi savo pingvinų kostiumais ir sakė, kad labai laukia kitų Kalėdų.

 ,,Bitučių”grupės mokytoja Rosita Ulinskienė

Išvyka į kauno botanikos sodą

2018-11-27

            Ar įmanoma vėlyvą rudenį rasti vietą kur skraido drugeliai?! Taip! Džiaugsmingai atsakytų Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“, ,,Bitučių“ grupės vaikai. Jiems pritartų ir VDU Kauno botanikos sodo darbuotojai. Ne tik pritartų, bet ir pakviestų visus aplankyti Botanikos sodo inkubatoriuje gyvenančius drugelius, atkeliavusius iš atogrąžų šalių. Kvietimui aplankyti parodą mes neatsispyrėme. Tikrai buvo verta nuvažiuoti nemenką atstumą. Pamatyti, išgirsti, paliesti, paklausti. Vaikai su dideliu susidomėjimu klausė VDU Kauno botanikos sodo ekskursijų vadovės Editos Braun. Vadovė vaikus sudomino, ne tik drugeliais, bet ir botanikos sodo augalais. Pamatyti kur auga bananas, cinamonas ar sriubytėje randamas lauro lapas – tikras atradimas. Vaikai grįžo pilni naujų įspūdžių, prisipildę gerų emocijų ir žinių. Savo įspūdžius pasakojo tėveliams.

  „Bitučių“grupės. mokytoja Rosita Ulinskienė

Ore dvelkia gerumu

2018-12-23

            Žiemą, nors ir šalta ir viskas apsnigta, gyvenimas gamtoje nenutrūksta, tik sulėtėja. Miškai sustingę, eglių, pušų, kadagių šakas papuošia purus sniegas. Rodosi miškas apsigobęs paslaptinga skara.Oras skaidrus, o žvaigžgės danguje ryškios ir skaisčios. Ant medžių, krūmų pamatysime šerkšną, ant balučių, ežerų, upių – ledą, o iš dangaus kris ir kris snaigės, kol pasaulis taps baltas baltas..

,,Skruzdėliukų“ grupėje vyko kalėdinė akcija tėveliams ,,Papuoškime grupę kalėdiniais darbeliais“.Tėveliai maloniai pritarė sumanymui ir įsijungė į kūrybinį procesą. Darbelius gamino vakarais po darbo. Grupėje ant langų atskrido angeliukai, kurie skelbė advento pradžią. Nuo lubų krito snaigės, o prie papuoštos eglutės, kaip sargybinis atsistojo senis besmegenis, kurį pagamino Godos tėveliai. Uršulės mama išradingai papuošė rūbinėlę. Darbštuolės Emilio L., Mindo, Augusto, Arno T., Uršulės, Godos, Danieliaus mamos. Jų papuošta grupė dvelkia ramybe, gerumu...

Adventinį laikotarpį užbaigėme adventiniais skaitiniais. Pirmoji skaitė Maltės Jorio mama Rasa. Vaikai klausėsi Eleonoros Senmid knygelę ,,Pabusk, miegapele, atėjo kalėdų senelis“. Šią istoriją mama Rasa perskaitė ir vokiečių kalba. Vaikai liko nustenbinti.Godos mama prieš miegą vaikams skaitė pasaką ,,Kalėdų naktį“. Džiaugiausi grupės vaikučių mamų dalyvavimu ugdymo procese, laukiant gražiausių metų švenčių.

,,Skruzdliukų“ gr. mokytojos D. Adamonienės inf. ir nuotraukos

Adventinė edukacija

2018-12-14

 „Meškučių“ grupės vaikučiai dalyvavo adventinėje edukacijoje – žvakelių liejime. Grupės mama Žaneta Židonienė suorganizavo šiltą ir ramią popietę.  Vyko pasikalbėjimai apie žvakių liejimą iš natūralaus bičių vaško, kalbėta kaip atsiranda vaškas ir kiti bičių produktai. Kiekvienas vaikas galėjo išsilieti po žvakelę. Kol stingo vaškas, auklėtoja kartu su vaikučiais dainavo ir žaidė žaidimus apie bites.

Inf. ir nuotraukos ,,Meškučių“ gr. auklėtojos V. Eidukaitės

Adventinė vakaronė

2018-12-07

Gruodžio 7 d., penktadienio vakarą, sugūžėjo į darželį būrys tėvelių, mamyčių ir net viena močiutė atėjo. Kas gi juos sukvietė per tokį jau tikrai žiemišką orą į svečius pas ,,Ežiukų‘grupės vaikučius? Ogi salėje vyko šventinė advento vakaronė. Svečiai-Birštono kultūros centro folkloro ansamblis ,,Raskila“. Jie parodė trumpą programėlę, su kuria dalyvavo Vilniuje Lietuvos 100-čio minėjmo šventėje. Vaikai labai susidomėję išklausė ansamblietės Akvilės S.sekamos pasakos apie neturtingos mergelės ir karaliūno istoriją. Pasaka su intarpais, šokiais, dainomis, rateliais. Paskui ,,Ežiukai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos Janinos B., žaidė ratelį ,,Kiškeli nabagėli“. Visi choru deklamavo M.Marcinkevičiaus eiles ,,Kam?“. Tai geriausias pavyzdys to, kaip autoriniai kūriniai gali tapti tautosaka. Paklausus vaikų, ar jie žino, ką reiškia žodis ,,adventas – pasigirdo daug atsakymų ir visi buvo teisingi. Tai – atėjimas, švenčių laukimas. Vaikai aiškino, kaip reikia tų Šv. Kalėdų laukti: daryti gerus darbus, nesipykti, nemeluoti, netriukšmauti, pasnikauti, klausyti vyresnių. Sekė kitas klausimas: o ką seniau žmonės per adventą veikė, kai nebuvo elektros, televizorių, telefonų ir kompiuterių? ,,Ežiukai“ atsakymą irgi turėjo: žmonės susirinkdavo pas ką nors trobon ir vyresni darbus dirbdavo, o vaikai žaisdavo, klausydavo psakų, eidavo ratelių.Po tų žodžių, folkloro ansablio vadovė Roma Ruočkienė pakvietė vaikus į ratą. Ir prasidėjo žaidimai –žaidimėliai:,,Ein žiedytis per rankytes“, ,,Antyte, ta-ta-to“, ,,Oi kas tį an dvaro“. Ansamblio armonikierius Algirdas Seniūnas užgrojo linksmesnę melodiją, todėl buvo pasiūlyta visiems pasimokyti keletą šokelių: žemaitelių polkos ir Cicelikės -Marcelikės.Pamiklinę kojas, pamiklinome ir galvas. Vaikai visiems susirinkusiems užminė mįslių, Kurias tėveliai išgliaudė lyg riešutus, nes namuose iš vaikų buvo ne kartą girdėję. Pabaigoje ramiai sustoję į ratą aplink advento vainiką, visi dainavome ,,Už girių“ ir ,,Sodai sodai, leliumoj“. Taigi Adventą galime minėti, leisti ir švęsti ne tik Akropolyje, Megoje, Maximoje. Tai galima daryti ir kitaip, ypač stengtis dėl vaikų, nes ,,ką pasėsi, tą ir pjausi“.

 Priešmokyklinės grupės   mokytoja Gražina Baranauskaitė

Adventas, sninga, ramuma.

Lyg motinos nerta skara.

Abgaubs, sušildys, nuramins.

Blakstienon ašarą įpins.

Ir lyg vaikystėje kadais.

Papuoškim langus angelais.

 Gruodžio 4 dieną ,,Ančiukų“ grupės mokytojos organizavo Adventinę popietę „Kalėdų belaukiant“. Mokytoja Kristina Mulerčikienė vaikams papasakojo, tėveliams priminė apie adventinio laikotarpio papročius. tradicijas Subūrė visus papuošti adventinį vainiką žaisti žaidimus, ratelius. Grupėje pasklidęs neįprastas aromatas, maloniai nuteikė pasigaminti žvakeles iš vaško vaškuolių.

Direktorės pav ugdymui L.Jusienė

,,Adventiniai skaitiniai“

2018.12.06

Artėjant didžiausiai metų šventei „Kiškučių“ grupės vaikučiai sukvietė tėvelius į Adventinę vakaronę ,,Mūsų eglutė, spindi ir šviečia, Advento šventę pradėti kviečia“.Vakaronės metu vaikučiai sužinojo, kas yra Adventas. Drauge su tėveliais papuošė Kalėdinę eglutę, pagamino keletą veikėjų bei dekoracijų šešėlių teatrui, žaidė, bendravo, vaišinosi, smagiai praleido laiką. Visiems, kurie buvo vakaronėje, auklėtojos linkėjo Kalėdinės žvakelės šviesos ir šilumos, sėkmės, ramybės ir daug meilės šeimose. Vakarais Adventiniu laikotapiu tėvelius pakvietėme vaikučiams paskaityti pasakėles.

,,Kiškučių“ grupės mokytojos: D. Beliauskienė ir D. Domarkienė

Sportinė pramoga ,,Kalėdinės estafetės -2018“

2018-12-06

             Kalėdos – vienos gražiausių metų švenčių. Kad šių švenčių laukimas būtų gražesnis ir prasmingesnis ,,Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai ir mokytoja D.Adamonienė buvo pakviesti nuvykti į Kauno lopšelį-darželį ,,Rasytė“. Ten pramogavo su ,,Karlsono mažylių“grupės ir Tado Ivanausko progimnazijos priešmokyklinių grupių vaikais. Sportinės pramogos metu jiei šoko muzikinį šokį ,,Šnipšt, šnapšt, šnuri“, žaidė žaidmą ,,Nykštuko kepurėlės“. Po linksmosios dalies vyko estafečių varžybos. Daug džiugių emocijų vaikai patyrė žaisdami ant ineraktyvių grindų. Po sporto šventės visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais, dėlionėmis. Dėkojame ilgamečiams bičiuliams, neformaliojo ugdymo mokytojai Kristinai Geišienei, kad vaikai bendraudami su bendraamžiais iš kitų įstaigų galėjo pajausti lenktyniavimo džiaugsmą, pasisemti Kalėdinės nuotaikos.

Vaikų mintys:

,,Patiko slidinėti ,,plytomis“, ,,sprogditi balionus“- autobuse kalbėjo T. Arnas

,,Patiko braidžioti po lapus, bristi per vandenį, užlipti ant baliono, kai ,,sprogsta“ – prisiminęs žaidimus ant interaktyvių grindų. Įspūdžiais dalijosi Mindas.

,,Aš gavau auksinį medalį“ – džiūgavo K. Arnas

Inf ormacija ir nuotraukos direktorės pavaduotoja ugdymui L.Jusienės

Šventinė popietė

„Nuskambėjo sodai obuoliais“

2018-11-08

Lapkritis karaliauja visur miškuose, soduose, parkuose, kiemuose. Apdengia žemę spalvotu lapų kilimu, kviečia šlapdribą, šalną, purto paskutinius obuolius soduose. Pripurtė obuoliukų ir darželyje. „Bitučių“grupės vaikai pavirto obuoliais: raudonais, žaliais, geltonais. Kai derlius geras tai ir dalintis reikia. Kiškis iš pasakos „Obuolių maišas“ buvo toks geraširdis, kad liko be obuolių. Reikia jam nunešti obuolių. Vaikai pas kiškį keliavo: daineles dainavo, eilėraščius deklamavo, šoko ir visiems buvo juoko kai kiškis pro tvorą šoko. Buvo kiškiais ne tik vaikai maži, bet ir tėveliai dideli. Palikom kiškiui obuolių kraitelę, o patys skubėjom valgyti obuolių pyragą.

Vaikų mintys po šventės:

,,Kada vėl mes eisim pas kiškį“

,,Man labai liūdna, kad jo neradom, gal jį vilkas suėdė?“

„Einam pažiūrėti į salę gal kiškis sugrįžo?“

,,Labai skanus obuolių pyragas, sausainiai ir sultys“.

 

„Bitučių“grupės auklėtoja R.Ulinskienė

 

Svečiuose policijos ir vaikų bičiulis Amsis

2018-11-23

            ,,Ančiukų“ grupeje savaitės veiklą paskyrėme kelio ženklams. Juos stebėjome paveikslėliuose, plakatuose, gatvėje. Žaidėme įvairius judrius žaidimus, kurie padėjo įtvirtinti šviesaforo spalvų reikšmes, saugų elgesį gatvėje. Vaikai žinojo, kad policjoje gyvena vaikų bičiulis Amsis. Visi laukėme ir tikėjomės – gal Amsis atvyks ir į mūsų grupę. Ir tikrai lapkričio 16 dieną 10 val. į svečius atvyko policijos ir vaikų bičiulis Amsis. Vaikai maloniai pasitiko, pasodino ant kėdutės ir pradėjome bendrauti. Mažieji noriai pasakojo, kokius ženklus pažįsta, ką jie reiškia, kaip reikia elgtis gatvėje. Amsis labai džiaugėsi, kad vaikai tiek daug žino. Kartu pažaidėme judriuosius žaidimus. Visiems buvo labai smagu. Atsisveikindamas Amsis padovanojo vaikams ir auklėtojoms po atšvaitą ir spalvinimo knygeles. Vaikai atsidėkodami padovanojo nupieštas atvirutes. Atsisveikinome iki kito pasimatymo. Dėkojame Agotos mamytei, kuri palydėjo Amsį į mūsų grupę.

Inf.A. Vaitkevičienės, nuotraukos K.Mulerčikienės

Draugiškos varžybos

,,Futboliuką aš žaidžiu“

2018-10-18

Saulėtą rudens rytą į mūsų įstaigą atvyko ugdytinių ir pedagogų komandos iš Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“. Šilti ir geranoriški partnerystės ryšiai tęsiasi jau 13 - ka metų. Tarp vaikų ir pedagogų organizavome draugiškas futboliuko varžybas. Jos vyko miesto stadione. Į pagalbą atskubėjo treneris Virmantas Šabasevičius, kuris treniruoja mažuosius futboliuko žaidėjus.                                                                                                                                                                                                                                                             Visiems patiko rungtyniauti, pasimokant futbolo gudrybių. Džiaugiamės, kad šia sporto šaka susidomi vis daugiau ugdytinių. Varžėsi ir auklėtojų komandos su šūkiu ,,Moterys už futbolą“. Mažieji sportininkai ir auklėtojos buvo apdovanoti(os) medaliais. Po draugiško susitikimo sporto aikštelėje, pedagogai diskutavo apie tolimesnio bendradarbiavimo projektines veiklas, populiarinant futbolo, krepšinio ir kitus aktyvius sporto žaidimus

Inf.direktorės pav. ugdymui  L. Jusienės, nuotraukos R. Ulinskienės

Rudenėlio šventė

,,Kas ten miške triuška?!“

2018-10-18

Atėjo šiltas ir spalvotas ruduo. Kartu su juo ir rudenėlio šventė. Spalio 11 dienos saulėtas rytas kvietė visus vaikus puoštis ir keliauti į mišką. Kas pavirto obuoliukais, vitaminais, skruzdėliukais, Buvo lapų ir kaštonų... Miškas skambėjo vaikų klegesiu, bet šalia džiugesio buvo ir noras rasti Dėdę Rudenėlį. ,,Aš einu rudeniniu takeliu, pamatau kiškį piškį iš arčiau“! – dainavo vaikai ir tikrai buvo, kaip dainelėje. Sutiko kiškį (auklėtoja R. Ulinskienė), su juo mankštą padarė , žaidimus žaidė ir keliavo toliau ieškoti Rudenėlio. Keliaudami sutiko mešką (auklėtoja Z. Mackevičienė), išgirdo genelį kalant mėlynoj pušyno kalvėj, sutiko ežiuką (auklėtoja V. Eidukaitė). Padėjo jam lapus rinkti žiemos guoliui, padainavo dainelę apie obuoliukus. Ežiukas žinojo kelią pas Dėdę Rudenėlį ir mus palydėjo. O kur jis?! Žvalgomės, o jis Dėdė Rudenėlis (auklėoja E. Bagdonienė) sportavo ir svečių laukė. Susipažino su visais, pasakojo apie save. Buvo juoko, šokių ir dainų. Jas su vaikais dainavo (muzikos mokytoja J. Budrevičienė). Buvo siurprizų, teko įminti mįsles. Siurprizus valgėm, Rudenėliui ir muzikos vadovei dėkojom, smagūs į darželį kulniavom.

,,Bitučių“ grupės auklėtoja Rosita Ulinskienė

Nuotraukos: Ievos Žukovienės

Akcija

„Krokus sodinu-darželį puošiu!”

2018-10-18

             Kai pavasarį Birštono pievose pražįsta krokai vaikai labai džiaugiasi. ,,Kaip gražu“! gėrisi vaikai.kaip jie išauga, iš ko išauga klausinėja vaikai. Padaryti daug naudingiau negu pasakyti. Jau pavasarį suplanavom krokų sodinimo akciją. Reikės laukti rudens. Vaikai labai nekantrūs vis klausdavo kada sodinsim. Štai ir atėjo ta diena spalio 18-oji. Visi apsiginklavę sodinimo įrankiais su dideliu noru išėjome į darželio kiemą. Čia mūsų laukė Birštono savivaldybės kraštovaizdžio architektė Audronė Daubarienė . Padedant Audronei išrinkome sodinimui vietą. Formuosime saulytę. Audriaus tėtis, Audronė kasė vageles, o vaikai, padedant tėveliams, seneliams sodino krokų svogūnėlius. Kai daug rankelių dirba ir darbas greitai būna padarytas. Vaikai labai laukia pavasario nes tada pražys prieš langus krokais kvepianti saulytė.

 ,,Bitučių” grupės auklėtoja Rosita Ulinskienė

Išvyka

,,Ganau, ganau aveles...“

2018-10-12

 

            Visą savaitę ,,Bitučių“ grupės vaikai „draugavo“ su avelėmis. Jas piešė, lipdė, ,,augino“ avelėms vilnas, skaičiavo, raideles „a“ dėliojo, su vilkais šėliojo žaisdami žaidimą ,,Ganau, ganau aveles“.o kas matė gyvas avis, kas uodė jų vilną?! Kam teko jas maitinti? Audrius , savo tėvelio Irmanto ūkyje, tokią galimybę turi todėl ir kiti vaikai nori tai patirti.

            Pavažiavus 8 km nuo Birštono yra Grikapėdžio kaimas. Čia aveles augina Audriaus tėvelis Irmantas. Kelionė netolima. ,,Bus labai įdomu“– džiūgavo vaikai. Jie buvo teisūs: maitino aveles, paglostė, sužinojo kaip vadinasi patinas, kaip avių jauniklis. Apžiūrėjo traktorių, pirtį, katiną žvejojantį ant Verknės kranto, (rado skulptūrą) džiaugėsi galimybe pasėdėti ant metalinio barono nugaros(skulptūra). ,,Atvažiuosime žiemą, kai avys turės mažų ėriukų“ pažadėjome Audriaus tėčiui Irmantui. Vaikai važiuodami autobusu dalijosi įspūdžiais vienas su kitu. Vakare savo įspūdžius pasakojo tėveliams. Išvykos plečia vaikų akiratį, jie patiria naujų įspūdžių, ugdymo(si) procesas tampa dar įdomesnis ir įvairesnis.

 „Bitučių“grupės auklėtoja Rosita Ulinskienė

Tapybos darbų paroda

„Atokvėpis“

Kai siela išvargsta nuo kasdienybės šurmulio ieškai laiko sau atokvėpio. Visi esatį kuriame skirtingai. Kas raidėmis ant popieriaus, kas muzikos garsais, kas sodindamas sodą, ar kepdamas pyragus... Visų pomėgiai skirtingi, bet tikslas vienas – skiriu laiką sau! Teptuku ant drobės kuriu savo esatį. Kūryba – praskraidrėjimai, kai spalva ir teptukas gali ,,nunešti“ toli, aukštai, aukštai...Svarbu laiku ir minkštai nutūpti atgal į kasdienybės rūpesčių verpetą, kur laukia palaikymo komanda: šeima, draugai. Kviečiu kartu ,,pakeliauti“ po mano sukurtą spalvų pasaulį. Užuosti gėlių, jūros, miško, miesto kvapą, prisiminti vaikystę ir pabraidžioti po vasaros pievas, išgirsti lietų ir eiti,eiti spalvotais takais ten kur laukia atokvėpis - laikas sau!

Tapybos darbų parodos autorė R. Ulinskienė

Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ auklėtoja

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

RUGSĖJO 1

    Europos judumo savaitė-didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16-22 dienomis. 2018 metų judumo savaitės tema-Pasirink ir judėk. Gavome kvietimą prisijungti prie šios iniciatyvos ir mes, todėl saulėtą rugpjūčio 20-os dienos rytą darželio kieme organizavome jau tradicija tapusią akciją „Kiek metukų, tiek ratukų“, kurios tikslas – nepriklausomai nuo asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti  vaikus, suaugusius daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą.

    Auklėtoja Rosita Ulinskienė pakvietiė  vaikus, tėvelius, darbuotojus pasimankštinti ir  paskelbė bėgimo- ėjimo pradžią. Suaugę asmeniniu pavyzdžiu skatino bėgimą derinti su ėjimu, kad  tolygiai paskirstyti asmenines galias. Bėgimas derinamas su ėjimu, suteikė visiems daug teigiamų emocijų, bendrystės jausmą.  Į grupes vaikai sugrįžo atsipalaidavę,žvalesni, geros nuotaikos.

Inf. ir nuotraukos direktorės pav. ugdymui Laimos Jusienės

 

Baidare per Lietuvą

2018-09-01

            Balandžio 17 d. prasidėjo Respublikinis pedagogų seminaras-projektas „Baidare per Lietuvą“, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti. Dalyviai – Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, kiti, šiuos asociacijos narius palaikantys dalyviai, šeimos nariai. Mūsų vaikų lošelis-darželis yra šios asociacijos narys, todėl nutarėme dalyvauti šiame projekte. Visi dalyviai patogiu jiems laiku nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 15 d., atsižvelgiant į oro sąlygas, buvo kviečiami plaukti baidare savo gyvenamos vietos artimiausiame vandens telkinyje, ugdyti gebėjimą saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, puoselėti patriotinius jausmus bei bendruomeniškumą. Mūsų įstaigos darbuotojai (16 žmonių) plaukė baidarėmis Verknės upe. Tai jau ne pirmas plaukimas mūsų bendtuomenei. Gera nuotaika, puikus oras lydėjo visus dalyvius. Baidarėmis nuplaukėme 12,5 km. atstumą ir jį įamžinome nuotraukose bei vaizdo įraše. 
          Projekto sumanytojai ir organizatoriai nusiųstą vaizdo medžiagą panaudos filmo ,,Baidare per Lietuvą“ kūrimui. Įdomu bus pamatyti kolegas iš įvairių Lietuvos kampelių.
Džiaugiamės turėję dar vieną galimybę pabūti kartu kitoje aplinkoje, pajusti tą nuostabų bendruomeniškumo jausmą. Su nekantrumu lauksime spalio 3 dienos, kuomet bus pristatomas filmas.

Informacija ir nuotraukos Danutės Adamonienės

2018-09-03

            Pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto Nr. LT-PL-1R-106 „Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos”, Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ rugsėjo pirmąją sutinka atnaujintomis kiemo lauko edvėmis, bei atnaujinta virtuvės įranga. Darželyje veiks 10 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 2 – priešmokyklinio, 6 – ikimokyklinio. Viso darželyje ugdysis 159 ugdytiniai. Dar turime laisvų vietų 2013 m., 2014 m., 2015 m. gimusiems vaikams. 2018-2019 mokslo metais numatytos dvi prioriteninės kryptys: ugdymo(si) proceso pokyčiai ir darnios bendruomenės kūrimas.

            Bendruomenei - svarbu orientuotis į šiuolaikinę vaikystės sampratą: suprasti vaiko raidą ir ugdymąsi kaip vieningą procesą, įsisąmoninti visų raidos procesų tarpusavio priklausomybę, interpretuoti vaikystę kaip sėkmingą viso gyvenimo ugdymosi pradžią, kiekvienam vaikui kurti naujas ugdymosi galimybes netradicinėse erdvėse ir kad vaikui ne visada svarbiausi žodžiai, svarbu tai, kokiomis vertybėmis mes patys vadovaujamės gyvenime ir kaip bendraujame su vaikais.

Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorė Vitalija Adamonienė.

Pažintinė kelionė po Birštoną elektromobiliu.

2018-09-06

             ,,Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai šios kelionės laukė su nekantrumu. Prieš išvykdami  prisiminėme saugaus elgesio taisykles: gatvėje ir kelyje. Išvydę atvykstantį ,,Eglės“ sanatorijos elektromobilį, vaikai sutiko garsiai plodami. Šią transporto priemonę pirmiausia apžiūrėjome iš visų pusių, pasipuošėme balionais ir pradėjome kelionę. Mažieji Birštoniečiai garsiai džiūgavo, pravažiuojant pro jiems žinomas vietas: gyvenamuosius namus, tėvelių darbovietes, sanatorijas. Jie turėjo galimybę grožėtis žydinčiais gėlynais, skverais. Rankytėmis mojavo sutiktiems pažįstamiems. Daugeliui ši kelionė elektromobiliu – pirmoji. Dėkojame ,,Eglės“ sanatorijos vairuotojui už saugų vaikų pavažinėjimą po gimtąjį miestą.

Inf. ir nuotraukos auklėtojos Danutės Adamonienės.