• Bendraujame su Birštono gimnazija:
  • priešmokyklinukai vyksta į gimnaziją;
  • vyksta bendros šventės ir renginiai;
  • moksleiviai vyksta į darželį.
 • Bendraujame su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis:
  • rengiamos įvairios sporto varžybos;
  • pramogų dienos.
 • Bendraujame su Birštono muziejumi:
  • ruošiame ugdytinių darbų parodas;
  • Dalyvaujame edukacinėse programose ir parodose.
 • Bendraujame su Prienų švietimo centru:
  • Dalyvauti seminaruose, konferencijose irk t.;
  • Skleisti metodinės veiklos patirtį.
 • Bendraujame su Birštono viešaja biblioteka:
  • dalyvaujame bendruose projektuose;
  • organizuojame parodas.
 • Bendraujame su užsienio partneriais:
  • rėmėjai bendriems projektams.
 • Bendraujame su Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugija “Pasakaitė”:
  • skleisti gerąją darbo patirtį vaidybinėje veikloje;
  • rengti bendrus projektus.