2012 gruodis

Pasiruošimo ir šventinių renginių akimirkos

1234567891011121314151617181920

 2013-01-07

Atsisveikinimas su Eglute

Atsisveikinimo su Eglute šventę organizavo auklėtoja Z. Mackevičienė „Nykštukas“. Ta proga vyresniosios  „Kiškučių“ grupės vaikai drauge su auklėtojomis Z. Vaišnoriene, D. Domarkiene parodė spektaklį „Trys paršiukai“. „Nykštukas“ padėkojo už puikias spektaklio akimirkas ir visus pakvietė dar kartą prisiminti praėjusiųjų švenčių daineles, šokius, eilėraštukus. 

12

 2013-01-08

Visuotinė rytinė mankšta

Savaitės pradžią pradėjome visuotinė rytine mankša, kurią organizavo „ Ančiukų“ grupės auklėtoja A.Vaitkevičienė.

12

 2013-01-15

ABC gupės slidinėjimo pratybos

 Į slidinėjimo pratybas susiruošė ABC priešmokyklinės grupės vaikai. Džiugu, kad į pagalbą atvyko Aistės tėvelis Rimantas Justinavičius. Jis padėjo užsegti slidžių dirželius, parodė, kaip teisingai slysti. Visiems patiko išbandyti dar sunkiai įveikiamą gebėjimą.

123

 2013-01-29

Visuotina mankšta

Visuotinos mankštos organizatorė „Ežiukų“ grupės auklėtoja G.Baranauskaitė pakvietė jau į penktą šiais mokslo metais organizuojamą visuotiną mankštą. Tai puiki dienos pradžia vaikams ir bendruomenės nariams.

12345

 2013-01-30

Žiemos  pramoga

 Pirmi į pramogą „Mes nulipdėm sniego senį“ įsijungė „Kiškučių“ grupės  vaikai su auklėtoja Z. Vaišnoriene ir Elzės mama.  Tuoj į kiemą išskubėjo  ABC, „Peliukų“, „Bitučių“, „Ežiukų“, Pelėdžiukų“ ir „Meškučių“  grupių vaikai ir auklėtojos. Pramogos metu pavyko suteikti džiugių akimirkų,  žaidžiant su lipniu sniegu, aktyviai pajudėti gryname ore. Statiniai iš sniego pradžiugino darželio bendruomenę, tėvelius, praeivius.

12345678910

 2013-02-11

 Sportinė pramoga „Sportuojame drauge su tėveliais“

 2013 metai paskelbti sveikatingumo metais. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ pradėjo vykdyti veiklos planą „Diagnozė: sveikatos virusas darželiuose“. Mūsų bendruomenė paskelbė „Diagnozę: Šeimos sveikatos virusas“. Pirmąjį renginį suorganizavo „Kiškučių“ grupės ugdytojos ir tėvelis Ainoras Vaškys. Daug teigiamų emocijų patyrė visi pramogos dalyviai o tai -  svarbiausia.

 Inf. Ir nuotraukos dir. pav ugdymui L. Jusienės

12345678

2013-02-16

„Žiema bėk iš kiemo“

Užgavėnių paminėjimą pradėjome persirengėlių eisena miesto gatvėmis. Keldami triukšmą įvairiais muzikos instrumentais ir kitais buityje naudojamais daiktais siūlėme žiemai pasitraukti... Šventę tęsėme darželio kieme. Visi šoko, dainavo, net sniege voliojosi, stebėjo „ Lašininio“ auklėtoja V. Šalčienė ir „Kanapinio“ auklėtoja D. Petrušienė kovą. Savo „baimes, nesėkmes surašytas, nupieštas“ sudeginome drauge su More. Šeimininkių iškepti blynai buvo tikras gardumėlis ir dar valgomi kieme.

124356

2013-02-21

Seminaras „Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“

Seminaro lektorė, ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė D.Jakučiūnienė bendravo su skirtingų grupių klausytojais: padagogais ir tėvais. Profesionalumas ir lektorės energija prikaustė visų klausytojų dėmesį. Likome dėkingi jos apsilankymu mūsų bendruomenėje.

Dirėktorės pav. ugdymui L.Jusienės inf. ir iliustr. 

12345

 2013-02-25

 Visuotinos mankštos organizatorė L.Bagdonaitė savaitę pradėjo džiugia žinia. Ji pasveikino su pavasariu, vyturio sugrįžimo diena.

1

 2013-02-06

Šventinis rytmetis „Kelias į eilėraštį“

Pakvietėm visus – mažus ir didelius į „Eilėraščių namus“. Eilėraščiai, linksmai „gyvenę“ knygelėse, „susidraugavo“ su vaikais ir „apsigyveno“ kitur – vaikų galvelėse ir širdelėse. O kaip nepasakyti garsiai visiems ką moki, žinai? Iš mažųjų galvelių ir širdelių, sklido skambūs eilėraščių posmai: apie skanius mamos pusrytėlius, lietutį, rūką, gimtinę, apie gandro meškerėlę, vyturio vainiką ir niekad nepailstančią bitutę.

Parengė R. Ulinskienė.

 12

2013-02-07

Skaitovų konkurso akimirkos

Skaitovų konkurse eiles deklamavo keturmetė D.Revuckaitė, penkemetė V. Vaitkevičiūtė, šešiamečiai: G. Grigaras. D. Baranauskaitė

 Konkurso komisijos prmininkė Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Žiūraitienė padėkojo už skambius eilėraščius, drąsą juos perteikiant klausytojams. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

12345

2013-03-08

Birštono muziejuje

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Birštono istorijos muziejuje „traukiniais, lėktuvais, autobusais, mašinomis, pėsčiomis, dviračiais“ po Lietuvą vaikai mintimis leidosi į neįprastą kelionę. Kaip keliauti jai blogas oras – lietus, rūkas ....? Jei dar pusrytėlių mamos norisi? Rūkas išsisklaidė, lietus nustojo lyti, papusryčiavome ir linksmai „keliavome“, eilėraščius deklamavome. „Keliaudami“ matėme savo tėviškėlę gražią, „klausėmės“ paukštelių giesmių, „piešėme gimtinę“ žodeliu. „Pakeliavę“ ilsėjomės, dainavomome ir gėrėjomės savo piešiniais apie Lietuvą.

Parengė auklėtoja metodininkė R. Ulinskienė

1234

 Kiaušinių marginimas

 

Muzikos mokytoja J. Budrevičienė savaitę prieš Velykas mokė mažus ir didelius, kaip marginti  kiaušinius vašku. Dalijosi prisiminimais, kad  tai išmoko būdama tokio amžiaus , kaip ir darželį lankantys vaikai. Stebėjo mamos , tetos marginamus margučius ir jai tai pavyko, patiko ir dabar prieš kiekvienas Velykas primargina visiems artimiesiems, pažįstamiems.

 

1234

 

Kiaušinių marginimą vašku suorganizavo ir „Ežiukų“ grupės auklėtoja G.Baranauskaitė.  Kiaušinių marginimas  jai labai patinka. Juos margina įvairiomis technikomis.

 

56

 

2012-04-01

 

Mažųjų velykos

 

Šventės organizatorė „Velykų bobutė“ auklėtoja G.Baranauskaitė, ir jos talkininkė „raibukė“ auklėtoja B.Leonavičiūtė surengė linksmą ir turiningą popietę. Drauge dainavome, šokome, minėme mįsles, spalvinome  popierinius margučius,  o labiausiai patiko ridenti atsineštus iš namų  tikrus  margučius,  kurie buvo parodos eksponatai. Tradiciškai  vis šventės dalyviai buvo apdovanoti  šokoladiniais „Maksimos“ kiaušiniais .

 

123456789

 

Europos Sąjungos paramos nauda Birštono miestui

 

 Birštono vaikų lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“ susitiko ES projektų vykdytojai ir naudos gavėjai, kurie dalinosi savo gerosiomis patirtimis.

 

Susitikimo tikslas – apžvelgti ir įvertinti Birštono aplinkos modernizavimą, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, pristatant sėkmingus projektus ir patirtį, viešinti ES struktūrinės paramos panaudojimą Birštono savivaldybėje.

 

Renginio metu Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė akcentavo, kad šiuo metu Birštono savivaldybė, panaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, jau yra įgyvendinusi 13 projektų. ,,Visoje Birštono savivaldybėje vykdomi 28 finansuojami projektai. Be to, įgyvendinami šeši turizmo plėtros projektai, kuriama aktyvaus poilsio infrastruktūra’’, – savo pranešime kalbėjo merė. Paminėtas išskirtinis – apie 5 km dviračių takų projektas kurorto teritorijoje, sujungiantis senąsias ir naująsias dviračių trasas į 10 km žiedą.

 

Apie Birštono savivaldybės įgyvendintą projektą „Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ modernizavimas“ kalbėjo direktorė Vitalija Adamonienė, kuri pasidžiaugė, kad pasiekti projekto rezultatai suteikia tiesioginę naudą visai lopšelio-darželio bendruomenei. Įstaigoje sukurta saugi ir jauki aplinka, užtikrinanti kokybiškas, atitinkančias higienos reikalavimus, ugdymo(si) sąlygas.
Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys kalbėjo apie dviračių trasų plėtros projektą, kurio tikslas – įrengti dviračių tako atkarpas, kurios sujungtų esamas ir naujai įrengiamas dviračių trasas į bendrą tinklą. Įgyvendinus visus projekto etapus, bus sudarytos prielaidos padidinti į Birštono kurortą atvykstančių turistų srautus ir plėtoti Birštono savivaldybės įmonių, teikiančių turistams reikalingas paslaugas, veiklą, kuriant naujas darbo vietas ir didinant įplaukas į savivaldybės ir valstybės biudžetą.

 

Susitikime dalyvavo ir savo pranešimą auditorijai pristatė Birštono verslo bendruomenės atstovas – UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys“ komercijos direktorius Robertas Šnaras. Įgyvendinus projektą buvo įdiegtos informacinės technologijos, verslo procesai perkelti į elektroninę terpę ir taip sudarytos palankios sąlygas įmonės darbo našumui ir eksportui didinti.

 

Renginio kultūrinė dalis vyko vieno Birštono savivaldybėje įgyvendinto projekto – „Birštono miesto Centrinio parko sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui ir turizmui“ – įvykdymo vietoje ir parko ekskursijos dalyviai turėjo galimybę jį įvertinti tiesiogiai.

 

Iš viso pagal 2007–2013 metų finansinę perspektyvą Lietuvai numatyta daugiau kaip 23 mlrd. Lt ES fondų lėšų. Šiuo metu įgyvendinamų arba jau įgyvendintų projektų skaičius viršija 6 700, jiems sutartyse numatyta skirti daugiau kaip 21 mlrd. litų ES fondų lėšų arba beveik 91 proc. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui Lietuvai skirto finansavimo, iš kurio projektų vykdytojams išmokėta 15 mlrd. litų.

 

123456

 

 2013-04-10

 

Žiniukų viktorina

 

Viktorinoje dalyvavo priešmokyklinių ABC ir „Bitučių“ grupių vaikai. Po nuotaikingo prisistatymo grupių komandos atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus. Jie galvojo, diskutavo, reiškė emocijas. Komisjos pirmininkė direktorės pavaduotoja ugdymui išklausė kiekvieną atsakymą, pakomentavo ir vertino balais. Tai sudomino vaikus. Viktorina baigėsi išgirdus džiugų apibendrinimą „...nugalėjo draugystė“. Visi pasivaišino saldumynais ir pasikeitė siuvenyrais.

 

Parengė priešmokyklinių grupių pedagogė D. Adamonienė ir auklėtoja V.Šalčienė

 

1234567

 

2013-04-16

 

Visuotina mankšta

 

Mankštos organizatorė „Meškučių“ grupės auklėtoja Z. Mackevičienė sukvietė visus mažus ir didelius dieną pradėti mankštinantis.

 

123

 

 2013-04-23

 

Į talką sodui genėti  atskubėjo „Ežiukų“ grupės tėvelis M.Drulia.

 

123

 

2013-04-25

 

Visuotina mankšta

 

Mankštos organizatorė auklėtoja B. Leonavičiūtė  siužeto atlikmui, panaudojo išsirikiavimo voromis būdą. Tai visiems buvo įdomu.

 

123

 

Edukacinė išvyka į Prienų „Pegaso“ knygyną

 

2012-04-23

 

Dalyvaudami respublikiniame Mažojo Princo Fondo projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“ priešmokyklinės „ABC“ grupės vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Iš kur atsiranda knyga“ Prienų „Pegaso“ knygyne.

 

 Vaikams nuo pat mažens reikia ugdyti žingeidumą, smalsumą, suprasti knygų skaitymo svarbą, naudą. Skaityta ir vaikystėje pamilta knyga yra tikras visapusišką vaikų raidą skatinantis „vitaminas“ ir „skiepas“ nuo daugelio visuomenės kultūros keliamų pavojų.

 

Edukacinį užsiėmimą pristatė Ž. Juškevičienė. Vaikai su malonumu klausėsi pasakojimo apie knygos atsiradimo kelią, sprendė kryžiažodžius, klausėsi pasakos „Jaučio trobelė“. Už aktyvų dalyvavimą knygyno darbuotojos vaikams padovanojo balionius ir kalendorius su „Pegaso“ ženklu.

 

Knygyne buvo surengta priešmokyklinės „ABC“ grupės vaikų piešinių paroda „Aš piešiu Lietuvą“.

 

123456

 

2013-04-29

 

Rytmetys „Knygų namučiai“

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginyje, kuris vyko Birštono viešojoje bibliotekoje dalyvavo vyresniosios „Kiškučių“, priešmokyklinių: „Bitučių“ ir ABC grupių ugdytiniai. Rytmečio sumanytojos bibliotekininkės: Ingrida, Nijolė ir pedagogė Rosita. Panaudojant žaislus, bibliotekininkės visus sudomino sekama pasaka apie „Antį Gagą“. Aktyviais renginio dalyviais visi susirinkusieji tapo, kai „Bitučių“ grupės pedagogė pasiūlė vaikams pagalvoti kokias pasakas, eilėraštukus, daineles jie prisimena. Vaikai po vieną, drauge deklamavo, dainavo daineles, užminė ir įminė mįsles. Buvo malonu stebėti savimi pasitikinčius, drąsiai pasakojančius, reiškiančius mintis ugdytinius. Tai puikus skaitymo balsu procesas ir rezultatas, kuris populiarus mūsų įstaigoje .

 

Parengė dir. pav ugdymui  L. Jusienė

 

12345

 

 2013-04-30

 

Tradicinės bendruomenės talkos akimirkos mieste.

 

123

 

2013-05-15

 

Tarptautinė šeimos diena

 

Šeimos dienos proga gausiai susirinkusius tėvelius, senelius pasveikino direktorė V.Adamonienė. Palinkėjo sėkmės puoselėjant tikrąsias šeimos vertybes ir geros nuotaikos šio renginio metu. Šventės organizatorės ugdytojos: R.Ulinskienė - „Vyturėlis“, A. Sadauskienė - „Pelėda“, D.Domarkienė - „Kiškis“, L. Bagdonaitė ir E.Bagdonienė - „Boružėlės“ , muzikos mokytoja J. Budrevičienė bendruomenėi surengė prasmingą, džiugią šventę. Grupių komandos: vaikai ir tėveliai drauge klausėsi pasakų, sportavo, žaidė įvairius žaidimus, piešė ant balionų. Visi turime svajonių, o kad jos išsipildytų į padangę pakilo balionėliai su šypsenėlėmis. Renginio refleksija - vaišės vyko žydinčio sodo teritorijoje. Šis sodas pasodintas tėvelių, o buvę ugdytiniai jau 11, 12 klasių gimnazistai. Džiaugiamės rezultatais, nes pavyksta suburti tėvelius, nes jie yra aktyvūs renginių, akcijų dalyviai. Manome, kad bendrauti, bendradarbiauti su vaikų šeimomis būtina. Juk visa tai - dėl vaiko.

 

Parengė dir. pav. ugdymui Laima Jusienė

 

123456

 

2013-05-25

 

 Šiaurietiškas ėjimas

 

 2013 m. yra paskelbti sveikatingumo metai. Besirūpinantys savo sveikata bendruomenės nariai, panoro išbandyti vis populiarėjantį šiaurėtišką ėjimą. Sudomino pagrindiniai šio ėjimo privalumai. Su šiaurietiško ėjimo technika sutiko supažindinti Birštono centro instruktorius Linas Smailys. Po pirmo išbandymo likome patenkinti. Nors ir lynojo, bet įveikėme aštuonių kilometrų atstumą. Manome, kad kitos išvykos metu prisijungs daugiau bendruomenės narių norinčių išbandyti šiaurietišką ėjimą, kuris suteikia žvalumo, praskaidrina mintis ir pakelia nuotaiką...

 

1234

 

Duonos kelias iki stalo

2013-05-31

Atsisveikinant su darželiu, priešmokyklinės ABC grupės ugdytiniai kartu su tėveliais vyko į Prienų krašto muziejų. Jie dalyvavo duonos kepimo procese ir pagerbimo ritualuose. Muziejaus darbuotojų pakviesti visi suskubo atlikti svarbiausią procesą - išsikepti sau po duonos kepaliuką. Visiems patiko savo rankomis suformuoti duonos kepalėlį iš jau paruoštos tešlos. Kad atskirtum savo kepalėlį nuo kitų reikėjo jį pažymėti atatinkamu ženklu: kryželiu, vardo raidele... Kol duona kepė vaikai ir tėveliai susipažino su duonos keliu nuo rugio pasėjimo iki iškeptos duonos padėjimo ant stalo. Susipažįstant su senoviniais rakandais aktyvesni buvo tėveliai. Jie rodė, kaip reikia sėti, iškulti rugius spragilais, sumalti akmeninėmis girnomis. Įdomu buvo išgirsti apie tikėjimą magiškąja duonos galia, lemiančią derlių, žmogaus, šeimos gyvenimą. Įnešus iškeptus duonos kepalėlius ir pajautus malonų kvapą, kiekvienas atsirinko savo ir įsidėjo į lininį maišelį. Buvo džiugu stebėti vaikus ir jų tėvelius pagarbiai išsinešančius duonelę į namus. Ši mokomoji programa tai tikras prisilietimas prie mums svarbių vertybių.

Paruošė priešmokyklinės ABC grupės pedagogė D. Adamonienė, auklėtoja A. Sadauskienė

123456789

 

2013-05-31

1

Kaip greitai bėga laikas, nieko neklausdamas, nesigręžiodamas atgal, užversdamas paskutinius nerūpestingos vaikystės knygos lapus. Jau buvusios, skaitytos. Liko tik ateitis. Rudenį, versite naują knygą – dar nevartytą, dar neskaitytą - mokyklos! Prieš verčiant dar kartą sustokime – pavartykime vaikystės knygą iš naujo!

Sėkmės Jums, išeinantys. Skubėkite augti tuo, kas turi gražiausią prasmę – būti žmogumi!

Priešmokyklinės „Bitučių“grupės pedagogės ir padėjėja

2345678

2013-06-08 Birštono šventė

DSC 5247DSC 5272

Rudenėli, Labas!

Vos rudeniui pradėjus spalvinti, marginti miškus, laukus, pievas, takais ir takeliais į mokyklas ir darželius po vasaros atostogų atskubėjo pailsėję ir paaugę vaikai. Jie skubėjo, bėgo nešini savo svajonėmis, lūkesčiais, džiaugsmais.

Birštono vaikų lopšelio-darželio kieme visus pasitko Išminties Simbolis Pelėda auklėtoja Angelė Sadauskienė. Ji pakvietė pasilinksminti, palydėti vasarą, sutikti rudenį. Besišnekučiuojant Pelėdai su vaikais į šventinį kiemą atskubėjo Saulė – auklėtoja Danutė Adamonienė ir Spinduliukai iš ABC grupės. Nei Pelėda nei Saulė, susirinkę vaikai, tėveliai neišsigando rudeninio lietučio pokštavimo. Kieme skambėjo dainelės, sukosi vaikų rateliai. Sveikinimo žodį tarė Birštono savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius, darželio direktorė Vitalija Adamonienė. Vaikučių nuotaiką paskaidrino gautos dovanėlės kiekvienai grupei ir vasaros skanėstai - ledai.1 234567

Informacija ABC grupės pedagogės Danutės Adamonienės ir auklėtoja Angelės Sadauskienės

Fotografijos paroda „Metų laikai – mūsų draugai“

2013-09-16

Ugdytojos dalyvavo personalinėje priešmokyklinės grupės pedagogės Danutės Adamonienės parodos atidaryme. Pirmoji šios parodos ekspozicija vyko 2013 m. balandžio mėn. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.

D. Adamonienė gimė dzūkiškame krašte. Verknės upės apsuptyje. Nuo vaikystės ją žavėjo žali miškai ir pievos, skaisčios gėlės, drugeliai, vabalai, paukščiai, žvėrys, slenkantys debesys, upeliai vasaros lietui nulijus, perkūnijai nugriaudėjus, tumulais drimbantis sniegas. Visa tai džiugino, teikė gausaus peno apmąstymams, kalbai, grožio jausmui, kūrybinių polinkių atradimams, tyrinėjimams, kuriuos galima buvo įamžinti sustabdytose akimirkose fotografuojant.

1234

2013-09-29

Dviratuką aš menu Birštono gražiu taku!

 Atskubėjęs auksinis ruduo, pakvietė Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinės ABC grupės vaikučius, tėvelius, auklėtojas į žygį su dviračiais. Ačiū tėveliams už įgyvendintą svajonę. Nusprendėme pakartoti žygį dviračiais pavasarį, kada miškai dvelkia žaluma

  Priešmokyklinės grupės pedagogės: D. Adamonienė ir A. Sadauskienė

1243567

2013-10-17

1

„Rudenėlis“ auklėtoja Vilma Šalčienė, „Bulvelė“ auklėtoja Edita Bagdonienė, muzikos mokytoja Janina Budrevičienė sukvietė vaikus, tėvelius, bendruomenės narius į  tradicinę Rudenėlio šventę. Linksmai nusiteikusios į renginį atskubėjo ir Birštono švietimo, kultūros ir sporto komiteto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, specialistė Vida Gadliauskienė. Nuotaikingas organizatorių spektaklis su lazdelinėmis lėlėmis paįvairino šventės turinį, sutelkė susirikusių dėmesį išgirsti ir atlikti „Rudenėlio“, „Bulvelės“ sugalvotas užduotis vaikams, auklėtojoms, tėveliams. Buvo linksma ir smagu džiaugtis kas vyksta šiuo spalvingu, turtigu metų laiku.

234567

Floristikos paroda  „Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis“

Eksponatus parodai pateikė ugdytinių tėveliai, bendruomenė. Tėveliai drauge su vaikais kūrė laivelius, žuvytes, gyvūnus... iš to ką dovanoja gamta.

1

23456789

2013-10-24

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

Konkurse, kuris vyko Kauno lopšelyje-darželyje ,,Rasytė“ dalyvavo priešmokyklinės ABC grupės vaikai. Kartu su dar dviem komandomis atliko komandines užduotis. Konkurso programa buvo įvairi. Daugiausia emocijų patyrė atlikdami estafečių užduotis. Jas stengėsi atlikti teisingai, greitai, visi norėjo laimėti. Paskelbus rezultatus nugalėjo draugystė. Ypatingai nustebino apdovanojimai: komandinės taurės, padėkos raštai ir asmeniniai siuvenyrai, kuriuos įteikė kūno kultūros pedagogė Kristina Geišienė.

Po varžybų dalyvavome bendrame ,,Įvairiaspalvių skėčių“ ir ,,Guminių batų“ parade. Parado atributika: skėčiai ir guminiai batai ne tik puikiai atrodė, bet yra tokie svarbūs rudeniniu laikotarpiu.

Inf. ir nuotraukas pateikė direktorės pav. ugdymui L. Jusienė

12345678910

2013-11-22

Vakaronė „Kai aš mažas buvau“

Penktadienį, pabaigę savaitės darbus, į vakaronę ,,Kai aš mažas buvau“ susirinko priešmokyklinių grupių tėveliai, seneliai, pedagogės. Atvyko vicemeras Juozas Aleksandravičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, kolegės iš Butrimonių vaikų darželio. Šio renginio iniciatorė auklėtoja Gražina Baranauskaitė pakvietė folkliorinį ansamblį „Raskila“, kad būtų linksma drauge su patyrusiais muzikantais, dainininkais, šokėjais pavakaroti. Žingeidu vaikams buvo išgirsti „keistai“ tarmiškai kalbančias auklėtojas, muzikantus. Skambia liaudiška dainele, šokiu, visus linksmino priešmokyklinių grupių vaikai vadovaujami meninio ugdymo pedagogės Janinos Budrevičienės. Auklėtojos Danutė ir Gražina šmaikštaudamos, sujungė visus susirinkusius pabūti kartu. Užgrojus folkliorinio ansamblio „Raskila“ muzikantams vaikai pakvietė tėvelius drauge atkartoti įvairių šokių judesius. Tai nebuvo paprasta ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams, tačiau toks bendras prisilietimas prie liaudies šokio elementų, girdimos muzikos, tarmiško pokštavimo, dainos skambesio, visus suartina ir palieka įspūdį formuojant augančio vaiko pasaulėjautą.

Informacija dir pav. ugdymui L. Jusienės, nuotraukos R. Ulinskienės.

123456

Tęsiasi  „Šeimos sveikatos viruso“ renginiai.

 Sportinėse pramogose aktyviai dalyvavo „Pelėdžiukų“ „Meškučių“, „Ančiukų“,  grupių ugdytiniai  jų tėveliai, seneliai.

12345678910

2013-12-02

2013 metai - sveikatingumo metai

 Renginių ciklą  „Šeimos sveikatos virusas Birštono vaikų lopšelyje-darželyje“  užbaigė „Kačiukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais. Skelbto viruso tikslas – kuo daugiau tėvelių įtraukti į bendrus sveikatingumo renginius su vaikais, kelti pedagogų ir tėvų sveikatos ugdymo kompetenciją. Šis renginys vyko sanatorijoje „Versmė“ . Jo organizatorė ten dirbanti Rugilės mama  kinezeterapiautė Regina Stapčinskienė. Ji pademonstravo pratimus, kuriuos pedagogės galės pritaikyti ir kūno kultūros valandėlių metu. Mankšta netradicinėje aplinkoje sudomino vaikus, suteikė džiugių emocijų. Vaikus pradžiugino ir lauktuvės: saldumynai, angeliukai  kurias „Kalėdų senelis“  paprašė padovanoti Rugilės mamos.

„Kačiukų“ grupės auklėtoja Laimutė Bagdonaitė

123456

2013-12

Adventiniai žaidimai

123456

2013-12-02

Rytmetys „Eine, veine, veinkepure...“

Salėje šurmulys, „Bitučių“, „Kačiukų“ grupių vaikai ruošiasi keliauti. Jie aplankys Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją.“ Keliausim traukinuku Cik Cuk Cik Caku...“. Suvalkijoj vaikai „sutiko“ katiną tupintį ant šiaudų (suvalkiečių liaudies daina „Tupi katins ant šiaudų“). Dzūkijoj – pelėdą. Ji pakvietė į savo girią minti mįsles, Žemaitijoj – šarką, kuri žemaitiškai tarška, audė „Abrūsus“. Į Aukštaitiją „keliavom“ pėsčiomis. „Aplankėm“ Obelius „pasodinom“ su broleliu obelėlą, vėl  sutikom šarką, kuri greitakalbes tarška, sugrįžom atgal į dzūkiją, nes mes esam dzūkai girių karaliai, o etninė kultūra yra vaikų gyvenimo turtinimo, džiaugsmo šaltinis.

1234567

Kalėdų linksmybės  su „Drakoniuko“ teatro aktoriais

12345

Darželinukus sudomino Birštono policijos komisariatas

2014-06-09

Gegužės 21 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato (Birštono PK) Viešosios policijos poskyrio specialistė Milda Vokietaitytė lankėsi Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ „Bitučių“ grupėje. Apsilankymo metu Milda Vokietaitytė ne tik papasakojo apie saugų elgesį, bet ir pakvietė vaikučius atvykti į Birštono PK, kad savo akimis pamatytų kur dirba policininkai, kokias naudoja priemones.

Birželio 4 dieną į Birštono PK sugužėjo visa „Bitučių“ grupė su lydinčiomis auklėtoja metodininke Vale Petkevičiene ir auklėtojos padėjėja Rima Lankevičiene. Darželinukai buvo supažindinti su Birštono PK patalpomis. Labiausiai mažiesiems rūpėjo pamatyti sulaikymo patalpą, kur pristatomi teisėtvarkos pažeidėjai, taip pat nemažą įspūdį paliko policijos specialiosios priemonės, kurias galėjo ne tik pamatyti, bet ir paliesti, bei galimybė apžiūrėti miestą per vaizdo stebėjimo kameras, įrengtas Birštono PK. Mažieji noriai matavosi Birštono PK muziejuje sukauptas įvairių tarnybų pareigūnų kepures.

Vaikams lankantis Birštono PK ir bendraujant su policijos pareigūnais ugdoma nuostata, kad policininkas ne tik baudžia, bet yra draugas, patarėjas ir tvarkos saugotojas.

Alytaus apskr. VPK Birštono PK informacija ir nuotraukos

12

2014-05-16

„Darželi lik sveikas!“

Į šventiškai papuoštą salę tėveliai sukvietė priešmokyklinės „ABC“ grupės vaikus, darbuotojas. Šis neįprastas kvietimas visus nudžiugino. Ekrane išvydome pačias nerūpestingiausias vaikystės akimirkas, kurias vaikai praleido darželyje. Jie džiūgavo atpažindami save, kai buvo visai maži ir nedrąsūs. Šiandien jie savimi pasitikintys, norintys žengti kitu takeliu į mokyklą. Skambėjo atsisveikinimo dainelės, eilėraščiai, į padangę pakilo balionai su užrašytomis svajonėmis, o pasodinta pušelė užaugs ir suaugusius sugrąžins į vaikystės prisiminimus. Dabar jiems atsisveikinat labai svarbūs pedagogių: Birutės, Dalytės, Danutės, Angelės, muzikos mokytoja Janinos, auklėtojų padėjėjų: Živilės, Romos vardai. Jos buvo šalia vaiko, kai formavosi vaiko asmynybės pradžia. Priešmokyklinukams buvo įteikti pažymėjimai: programos „Zipio draugai“ įteikė auklėtoja A. Sadauskienė, priešmokyklinio ugdymo(si) programos baigimo - direktorė Vitalija Adamonienė. Ji padėkojo tėveliams už bendradarbiavimą: idėjas, aktyvų dalyvavimą vaikų ugdymo procese ir už šios dienos renginį. Auklėtoja D. Adamonienė džiaugėsi vaikų pasiekimais ir tuo ką nuviekė su visa tėvelių bendruomene.

Inf. ir nuotraukos Laimos Jusienės

1234567891011

2014-05-15

 Šeimos šventė „Už saulę aukščiau, už vėją greičiau“

Gegužės 15 – ąją, paminėjome vieną šilčiausių ir brangiausių švenčių – Tarptautinę šeimos dieną. Ši šventė – tai savotiškas dar visai neseniai minėtos motinos dienos ir artėjančios tėvo dienos junginys.

Šventės organizatorėms auklėtojoms „klounams“: E. Bagdonienei,  L. Bagdonaitei pavyko sutelkti  šeimos narius drauge su vaikais pažaisti, palenktyniauti su „vėju“, kuris visiems dalyviams padovanojo daug malonių akimirkų, šypsenų, apsikabinimų.

 Inf. ir nuotraukos L. Jusienės

12345678

Susitikimas

2014-04-24

Balandžio 24 d., ketvirtadienį, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė Savivaldybėje susitiko su Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtiniais. Susitikime merė mažuosius birštoniečius supažindino su Savivaldybės mero darbu, pareigomis, papasakojo apie Savivaldybės veiklą, apie tai, kuo kurortas skiriasi nuo kitų miestų, kuo Birštono kurortas yra išskirtinis.
Po Birštono pristatymo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtiniai galėjo užduoti klausimus merei. Jie teiravosi, ar vasaros metu bus galima maudytis Birštono ežerėliuose, apie tai, kas yra mero regalijos, kas gali jas turėti, ar merė turi pagalbininkų darbe, kiek laiko dirba mere, kokio ilgumo yra merės darbo diena, ar merė turi atostogas, ar merė turi anūkų. N. Dirginčienė, bendraudama su vaikais, paklausė, kuo jie norėtų dirbti užaugę, ar jiems gera gyventi Birštone, kuo Birštonas skiriasi nuo kitų miestų. Vienas iš vaikų į merės klausimą apie Birštono išskirtinumą atsakė, kad „Birštone nėra šviesoforų, tačiau daug mineralinio vandens.“ Vėliau N. Dirginčienė paprašė jaunųjų birštoniečių pateikti pasiūlymų, koks turėtų būti Birštono kurortas, ką reikėtų keisti, tobulinti. Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtiniai teigė, kad reikėtų pasodinti daugiau medžių ir toliau rūpintis kurorto švara. Susitikimo pabaigoje lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtiniai merei dovanojo savo rankų darbo paveikslėlį, deklamavo eiles bei padainavo dainą.

123

Velykų Bobutės vaišės

2014-04-22

 Rytmečio organizatorės auklėtoja Dalė Domarkienė - „Velykų bobutė“, auklėtoja Aušra Vaitkevičienė - „Kiškienė“ su „kiškučiais“ Ugne, Edvinu, Vaidute sukvietė pasilinksminti, prisiminti praėjusią šventę. Vaikai, auklėtojos jų padėjėjos ir tėveliai buvo aktyvūs rytmečio dalyviai. Skambėjo linksmos dainelės, kurias išmokė muzikos vadovė Janina Budrevičienė. Šoko visi drauge maži ir dideli. Mažieji buvo apdovanoti tradiciniais šokoladiniais kiaušiniais. Šventės papročiai: margučių ridenimas, supimasis sūpuoklėmis vyko kieme.

  Inf. ir nuotraukos Laimos Jusienės

12345678

Pasaulinė sveikatos diena

2014-04-07

Pasaulinei sveikatos dienai pažymėti dalyvavome sveikatingumo akcijoje „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Masinis bėgimas ,,Aš bėgu-2014“. Birštono stadione susirinko ugdytiniai, ugdytojos, bendruomenės atstovai, tėveliai. Kiekviena vaikų amžiaus grupė bėgo skirtingus atstumus: 30 m., 60 m., 100m., 120 m. Bendruomenės nariai, tėveliai taip pat dalyvavo bėgime skanduojant ,,greičiau, greičiau“. Džiugu kad į renginį atvyko savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto specialistė Vida Gadliauskienė. Bendri sportiniai renginiai suteikia ne tik džiugių emocijų, skatina nugalėti, bet keičia bendruomenės narių, tėvelių norą bendrauti, bendradarbiauti formuojant vaiko sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.

Inf. ir nuotraukos Laimos Jusienės

123456789101112

2014 m. balandžio 23 d. Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ seminaras „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo patirtis“.Į seminarą atvyko kolegės iš Kauno, Alytaus, Kazlų Rūdos, Prienų ikmokyklinių įstaigų.

Visuotinę „Vyturėlių“ mankštą organizavo auklėtojos Edita Bagdonienė ir Laimutė Bagdonaitė.

Visas susirinkusias į seminarą Birštone pasveikino Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos "Sveikatos želmenėliai prezidentė Danutė Jakučiūnienė. Birštono savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius seminaro dalyvėms palinkėjo sėkmingo bendradarbiavimo pruopaguojant sveiko gyvenimo idėjas bendruomenėse. Kvietė dažniau apsilankyti kurorte.

Sportinė pramoga „Linksmosios estafetės“ vyko tarp priešmokyklinių grupių. Ją organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Gražina Baranauskaitė ir Danutė Adamonienė. Atvirą veiklą „Tyrinėju ir atrandu“ organizavo auklėtoja Edita Bagdonienė

Salėje surengta vaikų ir tėvelių piešinių paroda „Sportuojame drauge“. Stendinius pranešimus tema „Sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimas“ paruošė; „Pelėdžiukų“, „Meškučių“, „Drugelių“, „Kačiukų“, „ABC“, „Ančiukų“ grupių auklėtojos.

Po atvirų veiklų stebįjimo, stendinių pranešimų pristatymo, seminaro dalyvės išklausė pranešimus, kuriuos pristatė: direktorė Vitalija Adamonienė „Sveikatingumo kryptys vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“; direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Jusienė „Bendradarbiavimas – svarbi sveikatos puoselėjimo forma"; auklėtoja Rosita Ulinskienė ,,Ir nubudo avily, rainas bičių kamuolys"; auklėtoja Dalė Domrkienė „ Mikroklimatas bendruomenėje". Visas seminaro dalyves sudomino asociacijos prezidentės pranešimas "Sveikatingumo veikla vaikų darželyje".

Birštono švietimo, kultūros, sporto skyriaus specialistė Vida Gadliauskienė pasidžiaugė " Sveikatos želmenėlių" idėjomis, kurios vienija ikimokyklinio ugdymo įstaigas puoselėti vaikų sveikatą vaikystėje. Padėkojo Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis" bendruomenei už komandinį darbą organizuojant įvairius sveikatingumo renginius. Asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė gerai įvertino stebėtą atvirą veiklą, sportinę pramogą, „Vyturėlių“ mankštą. Auklėtojų bendravimas su vaikais – pamokantis pavyzdys visoms susirinkusioms kolegėms. Ji pasidžiaugė pasiekimais puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas. Seminaro refleksijos mintys išsakytos kolegių – geriausias paskatinimas ieškant naujų metodų sveikatos kompetencijos tobulinimui.

                   Seminaro kolegės buvo pakviestos dalyvauti linksmoje ekskursijoje po Birštoną. Susipažino su skulptūrų parko erdve, pajautė kurorto šventinio laikotarpio dvasią.

 Inf. ir nuotraukos dir. pav ugdymui Laimos Jusienės

1234567891011

2014-03-20

Žemės diena švenčiama visose šalies švietimo įstaigose – darželiuose ir mokyklose. Tačiau jau septinti metai kovo 20-ąją Kaune rengiamas leidyklos „Lututė“ įsteigto jaunųjų gamtos mylėtojų klubo „Lutučiukai“ šventė-suvažiavimas. Šiemet į iškilmes Kauno Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje buvo pakviesti ir Birštono vaikų lopšelio-darželio auklėtiniai. Jie ne tik dalyvavo kaip žiūrovai, bet ir buvo Žemės vėliavos įnešimo ceremonijos dalyviai, taip pat pasirodė scenoje su savo programėle. Programėlę paruošė D. Adamonienė, A. Sadauskienė, J. Budrevičienė.

123

Pasaulinė Žemės diena

2014-03-04

„Bitučių“, Kačiukų“, „Pelėdžiukų“, „Meškučių“ ir „Ančiukų“ grupių bendruomenės dalyvavo akcijoje „Papuoškime žemę žiedais“. Padarytais gėlių žiedais papuošė prie Birštono savivaldybės esančius gėlynus, piešė kreidelėmis ant asfalto. Gėlių žiedai, piešinukai, puiki nuotaika – tai ką mažieji ir jų ugdytojos galėjo skirti šiai dienai.

Inf. ir nuotraukos Laimos Jusienės

12345678

2014-03-10

Birštono muziejuje surengta ugdytinių piešinių paroda ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, skirta Kovo 11–jai paminėti. Šventinio rytmečio metu prisiminėme žemės planetą ir joje surastą mūsų šalį Lietuvą, kuri didžiuojasi savo trispalve, herbu ir himnu. Skambėjo nuotaikingos dainelės, eilėraščiai. Rytmetyje dalyvavo ir ugdytinių tėveliai. Eilėraštį deklamavo Daiva Mordusienė, dainas dainavo Jurgita, Feliksas Austėja ir Adrėja Suchockai. Rytmetį vedė aulėtoja metodininkė Danutė Adamonienė.

12345678

2014-03-07

Lopšelyje darželyje vyko eilėraščių deklamavimo popietė skirta K. Donelaičio metams paminėti ,,Jau saulelė vėl atkopdama...“. Popietę organizavo ir vedė auklėtoja metodininkė Rosita Ulinskienė.

1234

Užgavėnių šventė

2014-03-04

Nuotaikingą, šmaikščią atsisveikinimo su žiema šventę organizavo pedagogės: Edita Bagdonienė „Kanapinis“, Vilma Šalčienė „Lašininis“, Dalia Petrušienė „Gaspadinė“, meninio ugdymo pedagogė Janina Budrevičienė. Visi susirinkę „persirengėliai“: vaikai, tėveliai, auklėtojos ,linksmai dainavo, šoko, trepsėjo, blynus valgė. Kieme stebėjo, kaip sudegė „Morė“ su pilnu krepčiu baimių, blogų minčių ir kitų paslapčių...

Inf. ir nuotraukos direktorės pav. ugdymui Laimos Jusienės

1234567891011

1

Vieversio sugrįžtuvės

Vasario 24 d. – Vieversio diena. Tai – vienas iš pirmųjų sparnuočių, pavasarį sugrįžtančių iš šiltųjų kraštų. Jis laikomas pavasario šaukliu. Ta proga, darželio kieme susirinkę vaikai, stebėjo inkilų kėlimo procesą, o priešmokyklinukai sukvietė  jaunesnius draugus paklausyti jų deklamuojamų eilėraščių, kartu mėgdžiojo sugrįžusio vieversio giesmę, žaidė judriuosius žaidimus.

Inf. ir nuotraukos direktorės pav. ugdymui  L.Jusienės

23456789

Priešmokyklinukų  išvyka į Birštono gimnaziją

2014-02-19

Priešmokyklinių grupių vaikai lankėsi Birštono gimnazijoje. Susitiko su mokytojomis Gražina Marčiulaitiene ir Virginija Urbanavičiene. Jos būsimėsiems pirmokėliams suorganizavo pažintinę ekskursiją po gimnaziją. Tai susipažinimo, padrąsinimo akimirkos ruošiantis kitam žingsneliui tapti pirmokėliais.

Informacija ir nuotraukos  pedagogės Danutės Adamonienės

123456789

Projektas „Gatvėje būsiu atsargus“

2014-01-24

                         Į susitikimą su „Pelėdžiukų“, „Meškučių“ ir „ABC“ grupių vaikais atvyko Birštono policijos komisariato darbuotojai ir šuniukas „Amsis“. Jų sumanytas pokalbis sudomino mažuosius dalyvius. Vaikai ne tik atsakinėjo į klausimus, bet vykdė užduotis, kurias stebėjo šuniukas „ Amsis“. Jie turėjo teisingai pereiti ,,pėsčiųjų perėją“ drauge su inspektore, po to vieni... Pažintiniai susitikimai ugdo vertybines nuostatas, atsakomybę dėl savo ir kito saugumo. Vaikai suvokė jog dovanoti atšvaitai - labai svarbus atributas, kuris padeda apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų.

               Pedagogės: Marijona Galinienė ir Dalia Petrušienė

1234

Svečiuose  žurnalo „Lututė“ redaktorė

2014-01-17

Priešmokyklinių grupių vaikai susitiko su „Lutučiukų“ klubo vadove Lina Marmaite. Klubo vadovė labai įdomiai pasakojo apie gamtą. Klausinėjo vaikų, kaip reikia draugauti su ja. Vaikai ir pedagaogai išgirdo daug įdomių dalykų kurių nežinome apie paukštelius, žvėrelius, nors juos matome kasdien.

Šio susitikimo labai laukė „ABC“ grupės vaikai. Jie tam ruošėsi, atliko užduotis nes nori tapti „Lutučiukų“ klubo nariais. Padedant auklėtojoms Danutei Adamonienei ir Angelei Sadauskienei padarė gražų ir didelį pelėdos lututės paveikslą. Vaikai noriai varto žurnalą „Lututė“, klauso auklėtojų skaitymų, tyrinėja gamtą, o patirtus įspūdžius pavaizduoja piešinėliuose. „Lutučiukų“ klubo vadovė pakvietė priešmokyklinukus atvykti kovo 20 dieną į Žemės dienos šventę Kaune.

Informaciją pateikė direktorės pav. ugdymui L. Jusienė

12345

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena

 

2015-06-01

 

 Tarptautinė vaikų gynimo diena pirmą kartą paminėta 1950 metais ir švenčiama kalendorinės vasaros pradžioje, birželio 1-ąją. Tarptautinė vaikų gynimo diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises: ,, gyventi nieko nebijodamas aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą niekam nevalia manęs mušti visi vaikai yra svarbūs aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju, turiu teisę žaisti“. 

 

Vaikams šventę organizavo „Fėjos“: priešmokyklinio ugdymo pedagogė RositaUlinskienė; auklėtoja Edita Bagdonienė; meninio ugdymo pedagogė Janina Budrevičienė, grupių bendruomenės. Kieme skambėjo muzika, vaikai dainavo labiausiai patinkančias daineles. Muzikinę veiklą keitė sportinė. Jaunesni žaidė judrius žaidimus, vyresni surengė tarpgrupines estafečių, futboliuko varžybas. Į šventės šurmulį aktyviai įsijungė ir atvykusios mamos,tėveliai, sesutės, broliukai... Mamų „Geltonųjų“ ir ,,Mėlynųjų“ komandos dalyvavo orientacinio žaidimo varžybose. Jų komandoms užduotis paruošė ir vadovavo auklėtoja Danutė Adamonienė.

 

Į svečius atvyko Birštono policijos komisariato pareigūnai su vaikų bičiuliu Amsiu. Pareigūnų sveikinimo žodis, dovanos. Amsio pasisviekinimas su kiekvienu sudomino visus. Švetės proga visi susirinkusieji buvo vaišinami ledais. Tai Dovydo ir Danieliaus Maneikių tėvelio Tomo gaivi dovana. 

 

Inf. ir nuotraukos direktorės pav. ugdymui Laimos Jusienės

1

 

2345678910111213141516Vaikų žemėlapiai

TARPTAUTINIS VAIKŲ ŽEMĖLAPIO KONKURSAS

,,MANO VIETA ŠIANDIENINIAME PASAULYJE”

Barbaros Pečenik (Barbara Petchenik – buvusi TKA viceprezidentė, ilgą laiką dirbusi su vaikams skirtais  žemėlapiais) vardo pasaulinis vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti nuo 1993 m. Tarptautinė Kartografų Asociacija (International Cartographic Association, ICA) vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių, kurios gali dalyvauti konkurse. Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje. Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos kartografų draugija (LKD), kuri nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. yra TKA narė.

Kartografijos centro dėstytojai, absolventai ir studentai aktyviai dalyvauja  organizuojant konkursą ir vertina jam atsiųstus darbus. Medžiaga analizuojama, apibendrinama Kartografijos specialybės magistrų moksliniuose darbuose

Pirmajame atrankos etape iš beveik 1000 darbų atrinkti 437 geriausi. Antrajame etape iš geriausių atrinkti 6 ,kurie atstovaus Lietuvą Brazilijoje. Geriausių sąraše yra ir Augustinos piešinys“Taikos paukščiai“.Jį galima pamatyti Vilniaus universiteto Kairėnų Botanikos sode. Atidarymo šventė vyko gegužės 9 d. 11 val. Joje dalyvavo Augustina, jos tėveliai, pedagogė R.Ulinskienė.

2015 metais geriausių darbų paroda vyksta nuo gegužės 9 iki 17 d. Vilniaus universiteto Kairėnų Botanikos sode (Muziejaus pastate).

 

1

3015-05-20

          Po sėkmingo „Futboliuko“ starto priešmokyklinėje „Bitučių“ grupėje, surengėme varžybas tarp bendraamžių iš Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“. Prieš varžybas pedagogė Rosita Ulinskienė atvykusius svečius sukvietė į kartojamą „Futboliuko TV‘‘ laidą. Išradingai pateikta informacija apie futbolą sudomino vaikus ir suaugusius. Varžybų metu puikiai kovėsi visi komandų žaidėjai. Vaikai jau geba išgyventi pergalės ir pralaimėjimo emocijas. „Futboliuko“ varžybose dalyvavo ir pedagogės su šūkiu „Moterys už futbolą“. Juk suaugusiųjų pavyzdys – labai svarbus ir motyvuotas. Teisėjas Linas Smailys apibendrino varžybų rezultatus. Apdovanojimų nusipelnė visi žaidėjai. Nurimus varžybų aistroms įstaigų pedagogės diskutavo, dalijosi patirtimi, kaip sekasi integruoti populiarių sporto šakų elementus ikimokyklinėse įstaigose. Numatyti ir kiti bendri sveikatingumo kompetenciją puoselėjantys projektai.

Dir. pav. ugdymui Laimos Jusienės inf. ir nuotraukos

1

2345678910111213„Futboliuko TV“

2015-04-08

 

Balandžio 9 d., ketvirtadienį, Birštono vaikų lopšelio-darželio „Bitučių“ grupės pedagogė Rosita Ulinskienė ir mažieji „futbolininkai“ į sportinę pramogą „Futboliuko TV“ pakvietė savo tėvelius, pedagoges, Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto vedėją A. Žiūraitienę, koleges iš Butrimonių. Į renginį atvyko svarbiausi jo vertintojai – LFF nacionalinės futbolo akademijos direktorius Raimondas Stankevičius, mergaičių trenerė Jolita Kličiūtė, LFF masinio futbolo asociacijos atstovas Ignas Marcinkevičius.

Pedagogė Rosita Ulinskienė, išklausiusi teoriją ir atlikusi praktinius mokymus, bando suburti grupės vaikus žaisti „futboliuką“. Ji dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos, drauge su Asosiacija, įgyvendinamoje ilgalaikėje programoje „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“, 2014–2015 metais vykdė projektą „Futboliukas“.

Vertintojai objektyviai išsakė savo pastebėjimus, įteikė sertifikatą, palinkėjo ir toliau sėkmingai populiarinti šią sporto šaką, organizuojant varžybas su kitų grupių, ikimokyklinių įstaigų vaikais,  pradinių klasių mokiniais. Svarbiausio apdovanojimo nusipelnė mažieji „futbolininkai“ –savo žaidimo emociją jie perteikė žiūrovams. Dėkojame Birštono sporto centro futbolo treneriui K.Joneliūnui, kuris padėjo suprasti „Futboliuko“ paslaptis, L. Smailiui, kuris teisėjavo šių „svarbių“ varžybų metu. Mergaičių trenerės Jolitos Kličiūtės padovanoti ženkleliai ,,Moterys už futbolą!“ pedagoges įkvėpė ir naujiems išbandymams.

 

Direktorės pavaduotojos ugdymui L. Jusienės informacija 

1

2

34567891011SVEIKATINIMO AKCIJA

,,Sveikas vaikas–laimingas vaikas“ skirta Pasaulinei sveikataos dienai paminėti

MASINIS BĖGIMAS ,,AŠ BĖGU–2015“

2015-04-08

 Šios akcijos tikslas-populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu. Ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima.

Svarbiausi uždaviniai :

ü   Įveikti numatytą atstumą iki galo, nesistengiant lenktyniauti.

ü   Sudominti bėgimo akcija kuo daugiau šeimų ir darbuotojų.

ü   Pajausti bėgimo kartu malonumą.

Bėgime dalyvavo 86 vaikai nuo 3 iki 7 metų. Džiugu, kad įsijungė ir 23 darduotojos, 10 tėvelių.

 

Inf. direktorės pavaduotojos ugdymui Laimos Jusienės

1

2345678Velykos

2015-04-07

 Su atbundančia gamta, sugrįžtančiais paukščiais atėjo gražiausia pavasario šventė-Velykos, kurios laukė ir maži ir dideli.

 Šiai šventei visi ruošėsi iš anksto: puošė aplinką, mokėsi dainelių, šokių, žaidimų, o svarbiausia margino kiaušinius su auklėtojomis, tėveliais, juk margutis-pagrindinis Velykų šventės akcentas.

Šventės organizatorės „Vištelė“ auklėtoja D. Petrušienė, ,,Velykų bobutė“ A. Vaitkevičienė, muzikos mokytoja J. Budrevičienė ir priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės vaikai su auklėtojomis paruošė linksmą šventinę programėlę. Šventės metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, giliau suvokė tautines tradicijas. Džiaugėsi dovanotais šokoladiniais kiaušiniais.

 

Inf.ir nuotraukos dir. pav. ugdymui L.Jusienės

1

2

345678Žemės diena

2015-03-20

Jungtinės Tautos Pasaulinę žemės dieną oficialiai įteisino 1971 – aisiais metais. Šiemet ji buvo minima jau 44 kartą.

Šventinį šurmulį pradėjo „Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai, auklėtojos. Auklėtoja Angelė Sadauskienė sveikino visus kas gyva: vabaliukus, paukščius, žvėris ir žinoma vaikučius. Sekė pasaką apie žemę. Visa švytinti į salę įžengė „Saulė“ – ugdytinės Liepos mama. Nuo saulutės šilumos sujudo visa kas gyva. „Skruzdėliukų“ mama - auklėtoja Danutė Adamonienė padeklamavo A. Kirdulienės eilėraštį „Saulės mezginiai“. Mažieji „Skruzdėliukai“ improvizavo eilėraštų „Skruzdėlytės“. Tvarkė po žiemos savo namelius, kuriuose apsigyveno žvėrys. Kai skruzdėlynas buvo sutvarkytas į svečius atskubėjo būrys draugų: tai ,, Drugelis“ – Elzės mama; „Laputės“ – Rapolo ir Luko mamos; „Bitutės“ – Tito ir Mato mamos; ,,Gėlytė“ – Arno mama; ,,Boružėlė“ – Dominykos ir Gabrielės mama. Atvykę svečiai sveikino vieni kitus, visiems linkėjo šilumos. ,,Boružėlė“ pakvietė bendram šokiui „Boružėlė septyntaškė“. „Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai skaičiavo ir deklamavo spalvotus žemės rūpestėlius. Visi mes norime žaliuojančių miškų, girių, čiulbančių paukščių, skanių uogų, grybų, švaraus oro ir vandens. Todėl mažieji „Skruzdėliukai“ ir sudėjo žodelį iš raidžių „Išsaugokite mums žemę“.

Įvairių spalvų ir formų gėles pagamino auklėtojos kartu su vaikais. Gėlės papuošė darželio kiemą. Dėkojame „Skruzdėliukų“ grupės mamytėms už akytvų, dalyvavimą šventėje.

 „Skruzdėliukų“ grupės auklėtojos Danutė Adamonienė ir Angelė Sadauskienė

1

234567891011

 

2015-03-04

1

 Kasmet pavasaris atneša Kaziuko šventę nuo kurios neatsiejama  šurmuliuojanti mugė.

Šiai šventei vaikai kartu su auklėtojomis, tėveliais ruošėsi iš anksto. Amatų savaitės metu darželio grupėse vaikai gamino įvairius darbelius: vėrė karolius ir apyrankes, komponavo margaspalves gėles, piešė paveikslus, gamino įvairiausius darbelius iš molio. Noriai prie šventės prisidėjo auklėtinių tėveliai, kurie su vaikais namuose kepė pyragėlius, sausainius, keksiukus,

Kovo 4 -ąją  lopšelyje-darželyje nuo ankstyvo ryto vyko malonus pasiruošimas Kaziuko mugei. Dengiami stalai, o ant stalų sudedami visi pagaminti vaikų darbeliai. Mugę atidarė ir susirinkusius linksma nuotaika, dainomis, šmaikščiais pasakymais sužavėjo priešmokyklinių „Kačiukų“ ir „Bitučių“ grupių vaikai, pedagogės R. Ulinskienė, L. Bagdonaitė, meninio ugdymo pedagogė J. Budrevičienė. Be šių linksmybių  mugėje vyko ir direktorės V. Adamonienės surengta sviesto gaminimo edukacija su senoviška sviestamuše. Vaikai mielai ragavo ant duonos riekutės užtepto šviežiai pagaminto sviesto. Kiekviena grupė didžiavosi prekių gausybe, išpuoštais stalais. Akys raibo nuo pavasarį skelbiančių gėlių, gyvūnėlių ir paukščiukų, paveikslų, medalių, linksmųjų sveikuolių keksiukų, net papuošalų. Pirko „mainais“: draugai, tėveliai, įstaigos darbuotojai, pedagogai ir į mugę atvykusi Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė.

 Tuščiomis iš mugės niekas nesugrįžo. Pasibaigus mugei ir pirkėjai, ir prekiautojai liko patenkinti, o darželyje dar ilgai sklandė pavasariškai šventinė nuotaika.

 Inf. ir nuotraukos dir. pav. ugdymui Laimos Jusienės

234567891011121314

 

Skaitovų šventė Kovo - 11-ąjai paminėti

2015-03-09

Dalyvavo:

  1. 1.Ugnė Liepaitė 7 m.
  2. 2.Ugnė Naudžiūnaitė 4 m.
  3. 3.Matas Šyvokas 5 m.

1

2 

Kiekvienoje grupėje apsigyveno vis nauji personažai: čigonai, velniai, ubagai, meškos, raganos, ožiai,... Skambėjo muzika, šokiai, dainos, burtažodžiai...

Renginio organizatorės ugdytojos Gražina Baranauskaitė, Danutė Adamonienė ir meninio ugdymo pedagogė Janina Budrevičienė (Lašininis, Kanapinis ir čigonėlė) kvietė visus atvykti ir žadėjo dar daugiau  Užgavėnių linksmybių.

Užgavėnių šventė prasidėjo nuo Kanapinio ir  Lašininio  dvikovos.  Visiems tapo aišku, kad žiema greitai užleis vietą pavasariui. Dainavome Užgavėnių dainas, šokome...

Kaip Užgavėnių šventė be blynų? Linksmi, gerai nusiteikę šventės dalyviai neskubėjo skirstytis. Visa darželio teritorija šurmuliavo, juokavo, klegėjo...gyveno džiugia, jau pavasarine nuotaika.

Kanapinio ir Lašininio pakviesti vaikai ir jų tėveliai su įvairiomis triukšmą keliančiomis priemonėmis ir šūksiu ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo" ėjo aplik darželį.

Kad ir kokia simpatiška buvo mūsų Morė, bet vistiek teko ją sudeginti (tokios tradicijos). Kartu su ja supleškėjo visų metų negandos, negerovės ir vaikų ,,ožiukai“.

Renginio organizatorės

123456789101112131415161718

Žiemos džiaugsmai

 

2015-01-26

 

Žaidimai ir pramogos žiemą lauke ne tik teikia vaikams daug džiaugsmo, bet ir labai naudingi sveikatai.

Vaikams patinka lipdyti sniego senius, mėtytis sniego gniūgžtėmis į pačių sugalvotus taikinius. Geografinė padėtis suteikia daug galimybių greitai nuvykti prie apsnigto kalnelio, užšąlusio tvenkinio.

Važinėjimasis rogutėmis - mėgstamas vaikų užsiėmimas. Tai skatina bendrą fizinį vaikų vystymąsi, grūdina organizmą, lavina orientaciją, stiprėja rankų, kojų, liemens raumenys, tobulėja judesių koordinacija, greitėja medžiagų apykaita organizme.

Džiaugsmo vaikams suteikia susipažinimas su ledu, jo savybėmis. Pamokius vaikus kaip reika slysti ledo takeliu, jie patiria daug teigiamų emocijų, mokosi būti atsakingi už savo ir draugų saugumą.

Vis labiau populiarėja čiuožyklės. Jas patogu atsinešti į grupę. Čiuožyklės suteikia vaikams neatrastų, nepatirtų pojūčių, emocijų. Juk reikia pirmiausia išmokti taisyklingo sėdėjimo, laikysenos, nugalėti baimės jausmą, išmokti vairuoti. Leidžiantis su čiuožykle smagu pajusti greitį, švilpiantį vėją, šalia skriejantį draugą. Taip džiaugiasi vaikai užklydusios žiemos malonumais.

 

Informacija ir nuotraukos auklėtojos Danutės Adamonienės

123456789

2014-12-29

„Ožka“ auklėtoja – Z. Mackevičienė. „Ožiukai“- auklėtojos: L. Bagdonaitė, R. Ulinskienė, D. Petrušienė, V. Šalčienė, E. Bagdonienė, B. Leonavičiūtė, auklėtojos padėjėja D. Bieliauskienė ir „Vilkas“ – auklėtoja D. Adamonienė bendruomenei padovanojo nuostabias akimirkas pasitinkant Žaliosios ožkos metus.

123456

 2014-12-23

Susitikimas su Kalėdų Seneliu

Pirmas ir nedrąsus susitikimas su Kalėdų Seneliu įvyko „Drugelių“ grupėje.

123

Patiems jauniausiems ugdytiniams iš „Pelėdžiukų“ grupės Kalėdų Senelio dovanas atnešė vyresni draugai.

45

„Ežiukų“ ir „Kačiukų“ grupių vaikai, auklėtojos, tėveliai inscenizavo vaizdelį „Žiemos takeliu“.

678910

„Boružėlių“ ir „Ančiukų“ grupių vaikai, auklėtojos inscenizavo „Kalėdų pasaką“.

111213141516

„Skruzdėliukų“, „Meškučių“ grupių vaikai, tėveliai, auklėtojos Kalėdų Seneliui inscenizavo S.Neries - „Senelėlės pasaką“.

17181920212223242526

Netradicinis priešmokyklinių grupių vaikų susitikimas su Kalėdų Seneliu miške

 

Slėpynės – smagus žaidimas dideliems ir mažiems, ieškome, randame, slepiamies...

Džiaugsmas, kai randi. Liūdna – jei nepavyksta rasti...

O „Bitučių“ ir „Kačiukų“ grupės vaikams ir jų tėveliams pavyko rasti pasislėpusį Kalėdų Senelį!

Kalėdų Senelio ieškojome pušyne, pasiėmę prožektorius, žibintus, kad geriau matytume, nes jau buvo tamsu. Patys „pasislėpę“ po kaukėmis: nykštukų, meškiukų, šuniukų, tigriukų...

Jei nori ką nors gauti – turi duoti. Mes Seneliui dovanų – šokių, dainų! Ir Senelis – saldžių dovanų. Kaip gerai Seneli, kad tave radom!

 

Inf. „Bitučių“ grupės auklėtojos Rositos Ulinskienės

2728293031

2014-12-16


Advento laikotarpiu į svečius pas vaikus atvyko VŠĮ „Su pliusu“ direktorė Jūratė Zailskienė. Įstaiga, dalyvaudama Birštono savivaldybės organizuotame ,, Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programų rėmimo“ konkurse, ir laimėjusi finansavimą išleido spalvinimo knygelės. Knygelės piešinių autoriai - Birštono moksleiviai. Viešnia knygeles dovanojo kiekvienam vaikui asmeniškai. 

54321

2014-11-25

Justino Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedros studentė Daiva Bieliauskienė pedagoginę praktiką atlieka priešmokyklinėje „Kačiukų“ grupėje.

           Plėsti vaikų žinias apie duoną, ir kad vaikai jaustų kūrybinės raiškos džiaugsmą, pavyko inscenizuojant pasaką „Pagrandukas“. Į pasakos inscenizaciją buvo pakviesti tėveliai. Ragaudami „Pagranduko“ vaišių visi drauge džiaugėsi vaikų gebėjimais.

654321

Floristikos paroda „Ant savo spindulių – gėrybes nešu“

2014-10-06-15

 Iš gamtos dovanotų gėrybių, grupių bendruomenės nutiesė rudenėjančios saulės spindulėlius...

987654321

    Šventė Grybų „Mūšis“!

 2014-10-02

 

Į šventę grupių komandas iš anksto pakvietė „Ežiukas“ laiškanešys. Visus susirinkusius į šventinį Grybų „Mūšį“!, paspuošusius grybų kepurėlėmis ir kitokia atributika pasveikino „Baravykas“ - auklėtoja Valė Petkevičienė. Po sutartinio „Baravyko“ gongo, komandos pagal galimybes vykdė užduotis – skandavo, deklamavo, užminė ir įminė mįsles, lenktyniavo vyko rimta kova... „Ežiukas“, „Baravyko“ padėjėjas vos spėjo stebėti ir užrašinėti rezultatus. Kad kova būtų linksmesnė - skambėjo dainelės, vyko žaidimai, kuriuos išmokė muzikos vadovė Janina Budrevičienė. Grybų „Mūšyje“! aktyviai dalyvavo auklėtojos ir jų padėjėjos. Paskelbus rezultatus nugalėjo draugystė. Visus nuotaikingos šventės dalyvius už ištvermę kovoje „Baravykas“, ir „Ežiukas“ apdovanojo, iškeptais grybukais.

Inf. ir nuotraukos Laimos Jusienės

1413121110987654321

Sportinė išvyka gamtoje

2014-10-17

Sportinę išvyką„Ėjimas su šiaurėtiškomis lazdomis“ suorganizavo „Meškučių“ grupės tėveliai – Arvydas Stašaitis, Inga Stašaitė – kartu su šios grupės auklėtoja Zinaida Mackevičiene ir auklėtojos padėjėja Morta Venslavičiene. Džiugu, kad prisijungė ir kiti grupės vaikų tėveliai.

Pagrindinis išvykos tikslas – saugoti ir stiprinti vaiko fizinę bei psichinę sveikatą, skatinant sąlytį su gamta ir aplinkiniu pasauliu.Taip pat buvo siekiama vaikus supažindinti su šiaurietiško ėjimo inventoriumi bei ėjimo technika: specialiomis lazdomis ir pagrindine vaikščiojimo taisykle – žengiant kaire koja į priekį, statyti dešinėje rankoje laikomą lazdą ir atvirkščiai. Lazdos turi būti parinktos pagal ūgį.

Vaikai išklausė nuoseklius tėvelio Arvydo paaiškinimus ir, kiekvienam paruošus tinkamo aukščio lazdas, išvyka prasidėjo. Eidami su lazdomis ir norėdami įveikti numatytą atstumą, organizatoriai viską gerai apgalvojo: kad kelias neprailgtų, stebėjo Nemuno upę, prisiminė, kokios žuvys joje gyvena. Taip pat išvykos organizatoriai atkreipė vaikų dėmesį į rudenėjančią gamtą: medžius, krūmus, miške pastebėtus grybus, išsiaiškino, kur gyvena kurmiai ir kuo jie minta. Vaikus taip pat domino ir informacija stendiniuose žemėlapiuose.

Tai buvo pirmoji išvyka su šiaurietiškomis lazdomis. Ji tęsėsi ilgesnį laiką, ir dalyviai įveikė ilgesnį atstumą. Žygio dalyviai – vaikai, auklėtoja, padėjėja ir tėveliai – grįžo kupini įspūdžių, pajutę malonų nuovargį. Vaikai buvo apdovanoti medaliais už ištvermę.

Inf. ir nuotraukos auklėtojos Zinaidos Mackevičienės

165432

Projektas – „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“

2014-09-24

„Linksmų klounų“ auklėtojų: E. Bagdonienės ir V. Šalčienės lydimi, vaikai atskubėjo į Birštono stadioną, kur vyko Europos judėjimo savaitės bėgimas. Bėgimo tikslas – pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, tėvų ir pedagogų dalyvauti Europos judėjimo savaitės renginiuose. Uždaviniai: skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti, domėtis sveika gyvensena; skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, kartu organizuoti sportinius renginius.

Visus susirinkusius pasveikino Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Vida Gadliauskienė. Ji akcentavo, jog šio bėgimu nesiekiama išsiaiškinti greičiausio dalyvio, svarbu sėkmingai įveikti numatytą atstumą. Ikimokyklinukai bėgome 250 metrų. Lopšelio-darželio bendruomenei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė atsiuntė padėką už 2014 m. Europos judėjimo savaitės bėgimo organizavimą. Vaikams apyrankes.

 

Inf. ir nuotraukos Laimos Jusienės

54321

Aš saugus, kai žinau...

 2014-09-23

 

Į „Skruzdėliukų“ grupę atvyko Birštono policijos komisariato darbuotojai: Visvaldas Struckas ir Milda Vokietaitytė. Policijos pareigūnai kartu su vaikais diskutavo apie galimus pavojus aplinkoje ir aiškinosi, kaip jų išvengti. Mažuosius labiausiai sudomino išvyka į miestą. Preigūnai aiškino, kaip saugiai pereiti gatvę, ką daryti prie pėsčiųjų perėjos, ką reiškia kelio ženklai ir kantriai atsakinėjo į vaikų klausimus. Šis pabendravimas – svarbus, įpareigojantis. Vaikai pasižadėjo laikytis eismo taisyklių gatvėje, būti atidūs, o mes auklėtojos stebėsime ir aptarsime vaikų elgesį išvykų metu.

Inf. ir nuotraukos auklėtojos Danutės Adamonienės

4321  

 

Respublikinis projektas „Olimpinę ugnelę į kiekvieno širdelę“

Sportinė pramoga „Išdykę kamuoliai“

2014-09-18

 

           Sportinėje pramogoje, kuri vyko Kauno lopšelyje-darželyje „Rasytė“ dalyvavo priešmokyklinės „Bitučių“ grupės ugdytiniai, darželio bendruomenės atstovai.  Pagrindinis pramogos tikslas – plėsti vaikų žinias apie kamuolių įvairovę. Šventė prasidėjo išklimingu atidarymu. Buvo įžiebta ,,olimpinė ugnis“. Visi drauge mankštinosi skambant muzikai. Estafetės vyko su įvairiais kamuoliais: meninės gimnastikos, futbolo, krepšinio. Tarp trijų komadų vyko varžybos, kurių metu ir sirgaliai ir dalyviai patyrė daug teigiamų emocijų. Mokėsi džiaugtis savo ir draugų laimėjimais. Po bendro muzikinio šokio visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais. Tai kiekvienam priminė, kaip buvo svarbu stengtis ir užduotis atlikti teisingai. Po pramogos įstaigų bendruomenių atstovai aptarė kokius bendrus projektus organizuoti šiais mokslo metais.

 

Inf. ir nuotraukos dir. pav. ugdymui Laimos Jusienės

654321

Akcija „Darželinukai – už krepšininkų pergales!“

2014-09-12

Akcijos tikslas - skleisti sporto, kaip suvienijančio visus vienam tikslui idėjas. Suteikti vaikams galimybę pasijusti tikrais krepšinio sirgaliais ir dalyviais. Skatinti žaidimus su kamuoliu.

Akciją organizavo priešmokyklinės „Bitučių“ grupės pedagogė Rosita Ulinskienė. Jai pavyko visus sutelkti iškilmingam paradui. Po kurio tęsėsi žaidimai su kamuoliu.Vaikai pasikeisdami mušinėjo, varinėjo kamuolius, perdavinėjo vienas kitam poroje, mėtė į krepšį. Aktyvūs renginio dalyviai buvo sirgaliai: jaunesni draugai, bendruomenės nariai, tėveliai. Renginyje dalyvavo ir padėkos raštais apdovanojo grupių komandas Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Vida Gadliauskienė.

 

Inf. ir nuotraukos dir. pav. ugdymui Laimos Jusienės

1110987654312

Rugsėjo 1-oji

2014-09-01

 

Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros. Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja mums gražią ir prasmingą šventę. Šiemet ši šventė prasidėjo akcija „Varpelių skambėjimas“. Direktorė kartu su grupių auklėtojomis paėmusios į rankas varpelius skambino ir dalijosi šiuo džiuginančiu, simbolišku skambėjimu.

Šventės organizatorės: „Buratinas“ auklėtoja Edita Bagdonienė, „Pieštukas“ auklėtoja Laimutė Bagdonaitė, „Knyga“ auklėtoja Dalė Domarkienė kartu su muzikos vadove Janina Budrevičiene surengė nuotaikingą, prasmingą šventę. Kieme skambėjo vaikų juokas. Vyresnieji suprato užduotis. Įvardijo grupių pavadinimus į kurias vėl susirinko. „Pieštukui“ diktavo kokias raides rašyti. Buvo ir nedrasių, tvirtai įsikibusių į mamos ranką. Jiems ši šventė pirmoji. Grupės „Skruzdėliukai“ pavadinmas nuskambėjo pirmą kartą.

Šventėje dalyvavo savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius. Jis pasveikino sugrįžusius po vasaros atostogų. Darželio bendruomenei palinkėjo sėkmingų, kūrybingų mokslo metų; vaikams džiugių akimirkų žengiant gyvenimo laipteliais aukštyn; tėveliams kantrybės, sumanumo auginant būsimiuosius pirmokėlius.

Darželio direktorė Vitalija Adamonienė pasidžiaugė, kad visi susirinko su puikia nuotaika, linkėjo sveikatos, darbingų mokslo metų. Vaikai su auklėtojomis toliau linksminosi, žaidė nuotaikingus ratelius, dainavo daineles. Renginio organizatorės buvo paruošusios siurprizų net ir valgomų.

Norisi tikėti, kad gelstantis rugsėjo takelis, atvedęs vaikučius į darželį bus šviesus, lygus ir linksmas.

 

Inf. ir nuotraukos dir. pav ugdymui Laimos Jusienės

 

10987654321