„Boružėlės"  6─7 metų priešmokyklinio ugdymo(si) grupė
Auklėtojos: Edita Bagdonienė – auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Kristina Mulerčikienė – auklėtoja.
Meskuciai

„Meškučiai” 2─3 metų lopšelio grupė
Auklėtojos:  Zinaida Mackevičienė – vyresnioji auklėtoja, Žaneta Vabuolienė – auklėtoja.

drugelis

„Drugeliai” 4─5 metų darželio grupė
Auklėtojos: Vilma Šalčienė – vyresnioji auklėtoja, Birutė Leonavičiūtė – auklėtoja.

Kaciukai „Kačiukai” 4─5─6 metų mišri darželio grupė
Auklėtojos: Laimutė Bagdonaitė auklėtoja  metodininkė,  Birutė Leonavičiūtė – auklėtoja.

„Skruzdėliukai” 6─7 metų priešmokyklinio ugdymo(si) grupė

Auklėtojos: Danutė Adamonienė – auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Angelė Sadauskienė – vyresnioji auklėtoja
Anciukai „Ančiukai” 1─2 metų lopšelio grupė
Auklėtojos: Aušra Vaitkevičienė – vyresnioji auklėtoja, Kristina Mulerčikienė  – auklėtoja.
Peledziukai „Pelėdžiukai” 3─4 metų lopšelio grupė
Auklėtojos: Marijona Galinienė – vyresnioji auklėtoja, Žaneta Vabuolienė - vyresnioji auklėtoja
Kiškučiai „Kiškučiai” 5─6 metų darželio grupė
Auklėtojos: Zosė Vaišnorienė – vyresnioji auklėtoja, Dalė Domarkienė - vyresnioji auklėtoja
„Ežiukai” 4─5 metų darželio grupė
Auklėtojos: Gražina Baranauskaitė – vyresnioji auklėtoja, Laima Lankevičienė - vyresnioji auklėtoja
Bitutes „Bitutės”  3─4 metų darželio grupė
Auklėtojos: Rosita Ulinskienė auklėtoja metodininkė,  Valė Petkevičienė – vyresnioji auklėtoja.